Skip to main content

Maxa produktiviteten på kontoret med rätt säkerhet

Kanske ser du inga självklara arbetsrisker på ditt kontor men tyvärr finns de även i kontorsmiljö. Det kan handla om allt från hög arbetsbelastning till brand i personalköket. Vi hjälper dig identifiera vanliga risker för kontor, vad du kan göra för att minska dem och hur du bäst hanterar situationen om olyckan skulle vara framme.

Se upp för slarv, elfel och anlagd brand

Oavsett orsak är brandriskerna många på kontor. Tänk på att inte förvara saker för nära elcentraler, varma lampor eller annat som kan öka risken för brand. Även mänsklig faktor som att glömma spisen på i personalköket eller låta laddare sitta kvar i väggen över natten kan leda till brand. Ett enkelt sätt att skydda sig mot det är att installera timer på all elektronisk utrustning. Förvarar du brännbart material som lastpallar nära din lokal kan även brand utanför lokalen snabbt sprida sig invändigt. Tänk på att alltid förvara brännbart material minst fem meter från fasaden.

Det är lag- och försäkringskrav på att ha rätt brandskydd och en utrymningsplan. Brandsläckningsutrustning och eventuell skyddsutrustning gör inte heller någon nytta om inte personalen vet hur den används. Utbilda personalen i vad som gäller. Det är också din uppgift att kontrollera lokalen regelbundet efter brandrisker.

Försvåra för tjuven

Tyvärr är inbrott och stöld vanligt på kontor. Det kan handla om en utomstående som bryter sig eller använder sig av en anställd för att ta sig in utan att sätta igång larmsystemet. Det gäller att minska tillfällena där tjuven kan ha läge att slå till. Förvara stöldbegärliga produkter strategiskt. Det är också bra att utrusta kritiska områden som ingångar med larm och kameraövervakning. Glöm inte heller bort dina anställda. Lär dem hur de förväntas agera om de ertappar en inbrottstjuv.

Håll koll på hur dina anställda mår

Kontorsarbete innebär ofta mycket stillasittande och hög arbetsbelastning. Investera i dina anställdas hälsa genom att prata om hälsa och se över arbetsplatsens ergonomi och uppmuntra till pauser. Kom också ihåg att du enligt arbetsmiljölagen är skyldig att regelbundet undersöka arbetsmiljön för att se om det kan finnas risker för dina medarbetare. Driv därför systematiskt arbetsmiljöarbete och jobba aktivt med företagskulturen för att främja ett gott arbetsklimat.

Glöm inte riskerna online

Större delen av kontorsverksamhet sköts nu digitalt. Tyvärr gör det företag och anställda sårbara för olika typer av cyberangrepp. Risken för riktade attacker är inte lika stor för mindre företag. Däremot är det vanligt att känslig information hamnar fel och då kan du bli utsatt för så kallad ID-kapning. Du kan själv se till att byta lösenord ofta och endast ge ut känslig information till pålitliga källor. Det är också viktigt att skilja på arbetsplatsens och den privata digital miljön. Den privata miljön är nämligen nästan aldrig lika säker. För att vara helt skyddad kan du använda dig av Securitas unika ID-skyddslösning.

Att göra om olyckan är framme

Ibland händer det otänkbara trots att du gjort vad du kunnat för att minimera riskerna. Det är därför minst lika viktigt att alla har koll på vad de ska göra vid eventuella nödsituationer. Se till att dina medarbetare, även nyanställda, vet vilka rutiner som gäller och hur säkerhetsutrustningen används.

För att liknande olyckor inte ska upprepas är det också viktigt att du som ansvarig dokumenterar det som hänt och lär av situationen. Alla allvarliga olyckor som drabbar anställda ska rapporteras till arbetsmiljöverket och det är viktigt att polisanmäla stölder.

Tänk också på att företagskulturen kan avgöra om dina anställda anmäler mindre olyckor och risker de identifierat. En bra arbetskultur som förespråkar trygghet och säkerhet kommer också skapa en bättre arbetsmiljö.

Ta rätt beslut med hjälp av Securitas

När du och dina anställda känner er trygga på jobbet arbetar ni mer effektivt och maxar produktiviteten. För att vara säker på att alla möjliga risker i dina lokaler identifieras och rätt säkerhetslösningar installeras kan du vända dig till experter inom området.

Med Securitas som partner behöver du inte oroa dig över säkerheten på din arbetsplats. Vi har lång erfarenhet, ett brett utbud av säkerhetssystem och kan göra allt från att ta ett helhetsgrepp kring säkerheten på ditt kontor till att hjälpa dig med ett specifikt område.

Vill du veta mer om hur vi kan öka säkerheten och maximera produktiviteten på ditt kontor? Lämna dina uppgifter i formuläret nedan så ringer vi upp dig. Första riskbedömningen gör vi alltid helt utan kostnad.

Nyfiken på våra säkerhetslösningar?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hjälper vi dig att hitta den bästa säkerhetslösningen för dig och ditt företag. Vill du hellre ringa oss? Då når du vår telefonlinje för företag på 010-470 55 50.

Tack!

En av våra servicerådgivare kommer att kontakta dig inom kort!

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Securitas behandlar dina personuppgifter. Läs mer här.