Skip to main content
  • Enligt ISPS-koden
  • Ett tryggt val
  • Utbildad personal

Hamn- och sjöfartsskyddskontrollant

Med välarbetade säkerhetskontroller hjälper Securitas hamn- och sjöfartsskyddskontrollanter dig att uppfylla alla krav och åtagande enligt ISPS-koden.

Illustration av produkter och tjänster från Securitas

Specialutbildade väktare säkrar ditt hamnområde

Regelbunden kontroll av allt som förs in på ISPS-området ska ske med stickprovskontroll enligt krav från myndigheter och lagen om sjöfartsskydd.

Våra hamn- och sjöfartsskyddskontrollanter är specialutbildade väktare av polisen enligt FAP 699-1. De är förordnade av länsstyrelsen för kontroll av bland annat personal och passagerare samt bagage och gods som ska tas in på hamnområdet eller ombord på fartyg (passagerarkryssningar).

Kontrollanterna jobbar under polismans ledning med behörighet att kontrollera passagerare, bagage, gods, last, fordon, hamnens egen personal, fartygsbesättningar, kryssningsanlöp samt inpassering till ISPS-område. Vi kontrollerar att inga vapen, sprängämnen, radioaktiva preparat eller andra tillhyggen tas in på området eller ombord på fartyget.

Hamn- och sjöfartskontrollerna anpassas efter din verksamhet

Vi utgår från din hamnanläggning, verksamhet och frekvens av fartygsanlöp när vi sätter en plan för antal kontroller per år. Självklart kan vi även erbjuda stickprovskontroller på avrop eller vid oregelbundna tider.

När du tecknar ett avtal med våra fasta eller mobila team innebär det att hamnanläggningen lever upp till kraven mot myndigheterna. Våra dokumenterade kontroller visar Transportstyrelsens inspektörer att dessa sker regelbundet.

Securitas är ett tryggt val av partner för din hamn- och sjöfartsverksamhet:

  • Vi utför vårt uppdrag i enlighet med ISPS-koden i samtliga tre skyddsnivåer.

  • Vi har bred kompetens och lång erfarenhet av sjöfartsskydd både i Sverige och internationellt.

  • Vi erbjuder alla slags säkerhetstjänster som du kan behöva i en hamnanläggning med såväl tekniska lösningar och personella tjänster som utbildning, övningar och säkerhetsrådgivning.

  • Vi skräddarsyr säkerhetslösningen utifrån din hamnanläggnings behov.

  • Vi är ett stort säkerhetsföretag med god geografisk spridning och kan snabbt vara på plats eller utöka din säkerhet om det skulle uppstå behov för det.

Säkerhet ska vara enkelt

Oavsett vilken typ av verksamhet du vill skydda så gör Securitas det det enkelt för dig. Med vår långa erfarenhet och expertis skräddarsyr vi en säkerhetslösning helt utifrån dina behov. Du får rätt skydd, koll på kostnader och konsekvenser vid oväntade händelser.

Första kontakten
Är du intresserad av våra säkerhetslösningar? Lämna en intresseanmälan via något av våra formulär.
Mötet
Vi kontaktar dig via de uppgifter du lämnat in. Ett första möte bokas in där vi ser över ditt säkerhetsbehov.
Offert
Vi skickar ut en offert utifrån de produkter och tjänster vi kommit överens om. När du är nöjd signar du och eventuella installationer utförs.
Klart
Nu är allt klart och du kan känna dig trygg i att Sveriges största och äldsta säkerhetsföretag tar hand om din, dina kollegors och verksamhetens säkerhet.

Nyfiken på våra säkerhetslösningar?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hjälper vi dig att hitta den bästa säkerhetslösningen för dig och ditt företag. Vill du hellre ringa oss? Då når du vår telefonlinje för företag på 010-470 55 50.

Tack!

En av våra servicerådgivare kommer att kontakta dig inom kort!

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Securitas behandlar dina personuppgifter. Läs mer här.