Skip to main content

Securitas AB slutför förvärvet av STANLEY Security

Förvärvet av STANLEY Security och Healthcare accelererar Securitas transformativa resa mot teknikbaserade säkerhetslösningar samt dess ambition att vara en global säkerhetspartner som bidrar till att göra världen till en tryggare plats.

Publicerad
22 juli 2022 12:34

Den 8 december 2021 offentliggjorde Securitas att de hade tecknat ett avtal att förvärva verksamheten avseende elektroniska säkerhetslösningar från Stanley Black & Decker Inc. Efter sedvanliga myndighetsgodkännanden har nu förvärvet slutförts och den gemensamma potentialen av de två verksamheterna nu kan tas tillvara.

Securitas har idag en stark position på marknaden för säkerhetstjänster och har kontinuerligt byggt upp en robust plattform inom teknik och lösningar för att möta kundernas ökande efterfrågan på smartare och mer innovativa teknikbaserade tjänster. De senaste årens strategiska förvärv i kombination med effektiva transformationsprogram och förvärvet av STANLEY Security, möjliggör Securitas ambition att vara en ledande aktör inom säkerhetsbranschen.

Kärnan i Securitas värdeerbjudande och tillväxtstrategi är en stark tro att framtiden för säkerhet bygger på kombinationen av global närvaro, uppkopplad teknik och intelligent användning av data. Genom att erbjuda och kombinera dessa tre tillgångar i hela värdekedjan av säkerhetstjänster, kan Securitas positionera sig som en starkare affärspartner för sina kunder över hela världen.

“Vi ser en ökande efterfrågan från kunder att kunna komplettera vårt bevaknings- och konsulterbjudande med teknikbaserade lösningar. När globala utmaningar snabbt uppkommer, blir säkerhetslösningar grundläggande för att organisationer ska kunna skydda sina medarbetare och tillgångar, och samtidigt optimera sin verksamhet. Tillsammans med STANLEY Security kan vi omdefiniera och utveckla framtidens säkerhetsbransch genom att erbjuda en bred portfölj av integrerade teknikbaserade lösningar som hjälper våra kunder fokusera på sin kärnverksamhet”, säger Magnus Ahlqvist, VD och koncernchef.

STANLEY Securitys 30-åriga historia av att skydda sina kunder över hela världen är inspirerande. Företaget, med huvudkontor i Indianapolis, USA, är globalt respekterat för sin innovativa SaaS-teknologi, sömlös installation och integration, pålitligt underhåll, dygnet-runt-övervakning samt sakkunniga analyser.

Securitas är på väg att nå sin ambition att bli en ännu starkare affärspartner som erbjuder integrerade helhetslösningar med en enastående kvalitet och kundvärde. För att kunna uppnå detta är det teknik som möjliggör smartare säkerhetstjänster och innovativa lösningar – från on-site-tjänster till avancerad övervakning, omfattande riskanalys och rådgivning. Samgåendet med STANLEY Security gör det möjligt för Securitas att öka tillväxttakten och bygga en stark innovationspipeline riktad mot avancerade framtida säkerhetsbehov.

Vd för Securitas svenska verksamhet, Carl Dahlén, ser stora fördelar för kunderna:

”För oss innebär det här att vi kan erbjuda marknaden en ännu bredare portfölj av ledande säkerhets- och trygghetstjänster. Inte minst inom våra prioriterade områden: brand och räddning och skräddarsydda helhetslösningar där bevakning och tekniska säkerhetstjänster kombineras. STANLEY tillför mycket viktig kapacitet, expertis och innovationskraft. Vi är enormt glada över att få välkomna våra nya kollegor från STANLEY.”

Läs mer i Securitas AB:s pressmeddelande här.

Tillgängliga dokument