Skip to main content
  • Omvärldsbevakning
  • Dagliga rapporter
  • Säkerhetsanalys

Omvärldsbevakning Brons

Bronsnivån är en prenumerationstjänst som löper månadsvis där vi erbjuder omvärldsanalys och relevant information om globala säkerhetshot mot organisationer. Vi ger dig en god överblick med relevant och pålitlig information, så att era beslutsfattare får en bra grund att stå på.

Två personer går ut ur en hiss i kontorsmiljö

Vad ingår i Bronsnivån?

  • Dagliga informationsrapporter om viktiga händelser och hot inom säkerhetslandskapet.
  • Vecko- och månadsvisa sammanställningar av viktiga utvecklingar och hot mot organisationer världen över.
  • Hotprognoser som ger en översikt över potentiella risker och planerade händelser i den nära framtiden.
  • Branschledande omvärldsbevakning och information som syftar till att ge dig en klarare översikt och ökade möjligheter att hantera hot och risker.

Information efter behov

Med bronsnivån får du tillgång till en mer allmän omvärldsbevakning, dagliga rapporter samt vecko- och månadsvisa sammanställningar av relevant information. Med dagliga rapporter uppdaterar vi dig om hot och viktiga situationsförändringar i det globala säkerhetslandskapet, samt råd för att hantera dessa. Dessa rapporter kan också utökas med hänsyn till stora världshändelser såsom pandemi eller krig. Bronsnivån passar dig som vill öka din medvetenhet runt potentiella säkerhetsrisker på en mer allmän och global skala.

Våra vecko- och månadsvisa sammanställningar ger en god översikt över viktiga händelser och hot mot organisationer världen över. Detta höjer medvetenheten om vilka hot som finns, och hur de kan hanteras. Exempel på relevant information inom Securitas rapporter och sammanställningar är: allmänna brott och säkerhetsrisker, större protester, miljöförändringar och andra oroligheter såsom terrorism och extremism.

Utöver rapporter och sammanställningar av händelser och förändringar som redan hänt levererar vi även prognoser om framtida säkerhetshot. Dessa hotprognoser ger en översikt över planerade händelser och potentiella konflikter som kan påverka eller störa organisationer.

Säkerhet ska vara enkelt

Oavsett vilken typ av verksamhet du vill skydda så gör Securitas det det enkelt för dig. Med vår långa erfarenhet och expertis skräddarsyr vi en säkerhetslösning helt utifrån dina behov. Du får rätt skydd, koll på kostnader och konsekvenser vid oväntade händelser.

Första kontakten
Är du intresserad av våra säkerhetslösningar? Lämna en intresseanmälan via något av våra formulär.
Mötet
Vi kontaktar dig via de uppgifter du lämnat in. Ett första möte bokas in där vi ser över ditt säkerhetsbehov.
Offert
Vi skickar ut en offert utifrån de produkter och tjänster vi kommit överens om. När du är nöjd signar du och eventuella installationer utförs.
Klart
Nu är allt klart och du kan känna dig trygg i att Sveriges största och äldsta säkerhetsföretag tar hand om din, dina kollegors och verksamhetens säkerhet.

Nyfiken på våra säkerhetslösningar?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hjälper vi dig att hitta den bästa säkerhetslösningen för dig och ditt företag. Vill du hellre ringa oss? Då når du vår telefonlinje för företag på 010-470 55 50.

Tack!

En av våra servicerådgivare kommer att kontakta dig inom kort!

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Securitas behandlar dina personuppgifter. Läs mer här.