Skip to main content
  • Bra priser
  • Säkrar företaget
  • Ökar tryggheten

Utbildningar inom säkerhet

Utbildning av personal är en av de viktigaste delarna i ett väl genomfört säkerhetsarbete. Det kan bidra till att personalen känner sig tryggare och har ett stöd för sitt agerande i olika typer av hotfulla situationer. Läs mer om våra olika utbildningar nedan.

Illustration av produkter och tjänster från Securitas

Säkra personal och tillgångar med utbildningar från Securitas

Hot, våld, stöld, svinn och bedrägeri är gemensamma risker för många företagare. Med Securitas uppskattade utbildningar kan du arbeta proaktivt mot dessa risker, något som både ökar säkerheten för dig och din personal - och säkrar dina tillgångar.

Med våra utbildningar inom säkerhet får du:

  • Utbildningar framtagna av säkerhetspersonal med mångårig erfarenhet av att hantera dessa situationer.
  • Kunskap och verktyg i hur du kan arbeta förebyggande mot dina största risker.
  • Ökad säkerhet och trygghet för både personer och materiella tillgångar.
  • Erfarna och engagerade utbildare.

Våra olika utbildningar inom säkerhet