Skip to main content
  • Bra priser
  • Säkra din butik
  • Öka tryggheten

Butiksäkerhetsutbildning

Hur väl känner ni till era säkerhetsrutiner? I denna grundläggande säkerhetsutbildning går vi igenom hur ni kan förebygga svinn, rån, hotfulla situationer och brand.

Info om utbildningen

Under denna utbildning i butikssäkerhet diskuterar vi hur väl ni känner till era egna rutiner - samtidigt som vi vill bidra med ny kunskap kring hur ni kan förebygga svinn, rån, hotfulla situationer och brand. Vi går även igenom hur ni bör agera i en utsatt situation och hur hanteringen av efterarbetet kan läggas upp.

Vi beskriver vilka lagar som gäller kring en upptäckt stöld och går även in på hur ni kan arbeta förebyggande mot brand och avslutar med gruppövning.

Vem riktar sig kursen till?

Utbildningen vänder sig till alla som berörs av stöld och svinn samt hot och våld på arbetsplatsen eller i sin vardag; Till exempel skolor, kommuner, landsting, företag eller föreningar.

Du behöver inte ha några förkunskaper eller arbeta med den här typen av frågor för att kunna delta.

Butiksäkerhetsutbildningen är framtagen av säkerhetspersonal som har mångårig erfarenhet av att hantera dessa situationer.

Kursmål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha kunskap om:

  • Vad som kan vara en hotfull eller våldsam situation.
  • Vilka verktyg du har för att hantera hotfulla eller våldsamma situationer.
  • Vilka verktyg du har för att minska stöld och svinn.
  • Vad ett brott är.
  • Vilka rättigheter du har enligt lag.
  • Hur du kan förebygga brand.
  • Era egna rutiner och eventuella förbättringsåtgärder.

Kursfakta

Längd: Butiksäkerhetsutbildningen är en halvdagskurs och tar cirka fyra timmar att genomföra.

Plats: Kursen är flexibel och kan utföras hos oss, hos er eller i vissa fall på distans.

Pris: 12 995 kr.

Bokningsvillkor

Debitering sker efter avslutad utbildning.

Avbokning ska alltid ske skriftligt. Vid avbokning 4-3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 50% av kursavgiften. Vid avbokning 2-0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 100% av kursavgiften.

Kontakta oss

Hittar du inte ett passande utbildningstillfälle?

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du till att Securitas lagrar dina personuppgifter, läs mer här.