Skip to main content

Privacy Notice

Här hittar du information om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter i vår verksamhet och vår efterlevnad enligt dataskyddsförordningen.

Om denna integritetspolicy

Vi på Securitas värnar om din integritet.

Denna integritetspolicy ("Privacy Notice") är tillämpligt på behandlingen av dina personuppgifter som du skickar till oss via denna webbplats, för att ta emot information och material från oss. Syftet med denna integritetspolicy är att förse användare av denna webbplats (tillsammans kallade "användare" eller "du") med information om hur Securitas Sverige behandlar de personuppgifter du delar med oss. Här får du även information om hur du kan komma åt och uppdatera dina personuppgifter samt välja hur dina personuppgifter används.

Denna policy gäller även för Securitas marknadsföringsinnehåll, inklusive erbjudanden och annonser för Securitas produkter och tjänster, som vi (eller en tjänsteleverantör som agerar för vår räkning) skickar till dig på tredjepartswebbplatser, plattformar och applikationer baserat på din webbplatsanvändningsinformation. Dessa tredjepartswebbplatser, såväl som tredjepartswebbplatser till vilka länkar kan tillhandahållas på denna webbplats, har i allmänhet sina egna integritetspolicys. Vi uppmuntrar dig att läsa dem innan du använder dessa webbplatser. Securitas ansvarar inte för integritetspolicyn eller praxis på sådana webbplatser.

Ansvar för behandling av personuppgifter

Securitas Sverige ("Securitas", "vi" eller "oss") är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter. Detta innebär att Securitas ansvarar för att säkerställa att behandlingen är förenlig med tillämplig lag i relation till personuppgifter.

Kategorier av personuppgifter

Följande information kommer att behandlas när du begär information från oss.

Kontaktinformation:

 • Mejladress
 • Telefonnummer
 • Namn
 • Efternamn
 • Företag
 • Land
 • Ditt meddelande till oss
 • Information tillhandahållen av dig via chatbot
 • Svaren du fått från vår chatbot och prisuppskattning

Surfinformation:

 • Unikt användar-ID per webbläsare
 • IP-adress (inklusive information om företaget som tillhandahåller IP-adressen)
 • Enhets-ID
 • Användarprofil: interaktion med Securitas webbplats: (klick, surfning (sidor, artiklar som har öppnats av användare), musrörelser, rullning, händelser/användaravsikter (avsikter att avsluta) typ av slutenhet, typ av webbläsare, vilket operativsystem användaren använder, språket som ställts in i operativsystemet som användaren använder.

Hur vi samlar in dina personuppgifter

Vi kan samla in personuppgifter från följande källor:

 • Personuppgifter du ger oss direkt. Vi samlar in data om hur du använder våra tjänster, till exempel vilka typer av innehåll du tittar på eller engagerar dig i och frekvensen och varaktigheten av dina aktiviteter. Vi samlar också in personuppgifter som du ger oss när du fyller i kontaktformulär, får en prisuppskattning, interagerar med vår chatbot eller fyller i en undersökning.
 • Personuppgifter vi samlar in automatiskt. Vi tar också emot och lagrar vissa typer av personuppgifter när du interagerar med oss ​​online. Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att få personuppgifter när din webbläsare kommer åt våra webbplatser eller annonser och annat innehåll som serveras av eller på uppdrag av Securitas på andra webbplatser. Vi kan även använda mjukvaruverktyg för att mäta och samla in sessionsinformation som sidsvarstider, nedladdningsfel, längd på besök, information om sidinteraktion och metoder som används för att surfa bort från sidan. För att förebygga bedrägeri och föra diagnostik kan vi även samla in teknisk information för att identifiera din enhet.
 • Personuppgifter vi samlar in från andra källor. Vi samlar in personuppgifter från andra källor inklusive våra pålitliga partners och tredjepartspartners. Vi får till exempel information om dig och andra besökares interaktioner med vår annonsering för att mäta om vår annonsering är relevant och framgångsrik.

För att lära dig mer om våra cookies, se vår cookiepolicy.

Syftet med och laglig grund för behandlingen av personuppgifter

Securitas behandlar de personuppgifter du lämnar till oss eller som är ett resultat av din användning av webbsidan enligt beskrivningen nedan:

Syfte med behandlingen

Laglig grund för behandlingen

Lagringstid

För att uppfylla din förfrågan om att få information eller material från oss, till exempel via broschyrer eller rapporter.

Samtycke.

Vi behåller endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullfölja din begäran eller så länge som krävs enligt lag.

För att skräddarsy webbplatsinnehåll efter dina behov, för att analysera och förbättra webbplatser, för att mäta innehållsprestanda.

Samtycke.

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som det krävs enligt lag.

För direkt marknadsföring av Securitas produkter och tjänster.

Samtycke.

Vi behåller de identifierbara uppgifterna som vi samlar in direkt i målsyfte under så kort tid som möjligt, varefter vi vidtar åtgärder för att permanent radera dem.

För analys och profilering av dina uppgifter och effektiviteten av våra marknadsföringsaktiviteter.

Samtycke.

Vi behåller den identifierbara data som vi samlar in direkt för måländamål under så kort tid som möjligt, varefter vi vidtar åtgärder för att permanent radera dem.

Bortsätt från ovanstående behandlar vi dina uppgifter tills du återkallar ditt samtycke.

Profilering

Securitas använder dina personuppgifter för att skapa profiler genom att analysera ditt surfbeteende och hur du interagerar med Securitas. Av dessa profiler skapar vi grupper (även kallade segment) som har vissa gemensamma egenskaper som dig. Dessa segment används av Securitas för att visa relevant innehåll för dig när du besöker vår webbplats, och för att visa relevanta erbjudanden och annonser från Securitas på de lokala Securitas-webbplatserna och via tredjepartswebbplatser. Securitas profilerar dina uppgifter där du har lämnat samtycke till att vi gör det; till exempel att acceptera inställningen av cookies och liknande tekniker via vår cookiebanner.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för att förhindra att dina personuppgifter används på detta sätt med hjälp av verktyget Cookie-inställningar som finns i sidfoten på vår webbplats. För att lära dig mer om att radera cookies, se vår cookiepolicy.

Som exempel samlar Securitas in data, med ditt samtycke, från:

 • Våra webbplatser om vad du ser och hur du interagerar med vårt innehåll;
 • Vår digitala visningsreklam som vi visar dig på sociala plattformar och andra tredjepartswebbplatser;

Vi använder dessa uppgifter för att förstå dina preferenser. Om vi ​​till exempel ser att du regelbundet tittar på artiklar om små och medelstora företag på vår webbplats, och klickade på vår annons för små och medelstora företag, kan vi skräddarsy vårt webbinnehåll för sådant som vi tror att du kommer att vara mest intresserad av.

Baserat på denna profilinformation kan vi även ge dig reklam som vi tror att du kommer gilla och vill se när du tittar på innehåll från oss eller från en tredjepart som vi annonserar med.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Tjänsteleverantörer och underleverantörer: Dina personuppgifter kommer att behandlas av våra tjänsteleverantörer och/eller underleverantörer (inklusive, men inte begränsat till, leverantörer av datalagringstjänster, produktionsutvecklingsbyråer, kundforsknings- och driftsledningsföretag, teknisk support och underhåll av tjänsten och analysföretag) på uppdrag av Securitas. Alla tjänsteleverantörer och underleverantörer agerar som Securitas personuppgiftsbiträden och får enligt avtal endast behandla uppgifter för de ändamål som anges ovan. Vidare kommer personuppgiftsbiträdet (tjänsteleverantör eller underleverantör) och de som agerar efter instruktioner från registerföraren inte att få tillgång till fler personuppgifter än vad som krävs för att utföra den tjänst som omfattas av avtalet med Securitas.

Securitas Group: Dina personuppgifter kan komma att behandlas av företag inom Securitas Group som tillhandahåller tjänster till Securitas i relation till din begäran såsom produktutveckling, support och administrering. I sådana fall fungerar Securitas-koncernens företag som Securitas personuppgiftsbiträde eller gemensam registeransvarig med Securitas. Personuppgiftsbiträdet eller ansluten registeransvarig får endast behandla personuppgifter i enlighet med de syften eller instruktioner som Securitas tillhandahåller för behandlingen. Vidare kommer inte personuppgiftsbiträdet (Securitas-koncernens bolag) och de som agerar efter instruktioner från registerföraren att få tillgång till fler personuppgifter än vad som krävs för att utföra den tjänst som omfattas av avtalet med Securitas.

Statliga myndigheter: Securitas kan komma att dela dina personuppgifter med statliga myndigheter (som polisen, skattemyndigheten eller andra myndigheter) om vi enligt lag är skyldiga att göra det, eller om du har samtyckt till att vi gör det. Vi kan också dela dina personuppgifter med statliga myndigheter när vi i god tro anser att det är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, skydda din säkerhet eller andras säkerhet, utreda brott eller svara på en begäran från myndigheter. Statliga myndigheter som tar emot dina personuppgifter kommer att vara personuppgiftsansvarig för sådan behandling, vilket innebär att det inte är Securitas som styr hur dina personuppgifter, om de delas med en myndighet, behandlas. Om dina personuppgifter delas med myndigheter kommer denna integritetspolicy inte att täcka den behandlingen.

Andra tredjeparter: Dina personuppgifter kommer också att användas av oss eller delas med våra annonsörer, i sociala medier, i samband med marknadsföring, reklam samt produkt- och tjänstinformation. Securitas kommer inte att sälja, handla eller på andra sätt vidarebefordra dina personuppgifter till andra tredjeparter utan ditt samtycke.

Där vi behandlar dina personuppgifter

Securitas koncernbolag: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter utanför det land där du är baserad (inklusive länder utanför EU/EES) för de syften som anges i denna integritetpolicy. När vi överför dina personuppgifter till andra länder vidtar vi rimliga åtgärder för att säkerställa att tillämpliga lagar följs. Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES där; (I) EU-kommissionen har beslutat att tredjelandet säkerställer en adekvat skyddsnivå, eller (II) om överföringen skyddas genom användning av EU-modellklausuler eller genom annan rättslig mekanism enligt artikel 46.2 i den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679 ("GDPR").

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till våra dotterbolag eller anslutna företag etablerade i något av de länder (inklusive så kallade tredjeländer) listade på en webbsida som du kan komma åt genom att klicka på klotikonen i det övre högra hörnet av denna hemsida.

Tredjepartstjänsteleverantörer: De personuppgifter som vi samlar in från dig kommer att överföras till och behandlas av en tredjepartstjänsteleverantör etablerad i ett land utanför EU/EES (dvs. ett så kallat tredjeland), inklusive länder som EU-kommissionen anser inte ha en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. I sådana fall kommer vi att vidta alla nödvändiga åtgärder som krävs enligt tillämplig lag för att sådan överföring av dina personuppgifter över gränserna ska vara förenlig med tillämplig lag. Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES där; (I) EU-kommissionen har beslutat att tredjelandet säkerställer en adekvat skyddsnivå, eller (II) där överföringen skyddas genom användning av EU:s modellklausuler eller genom annan rättslig mekanism enligt artikel 46.2 i GDPR.

Hur vi skyddar dina uppgifter

Securitas vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och Securitas arbetar ständigt med att skydda dina personuppgifter från oavsiktliga eller olagliga förstörelse, förlust eller ändring, obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförs, lagras eller på annat sätt behandlas av Securitas.

Dina rättigheter

Vi respekterar din integritet och dina rättigheter enligt lagstiftning relaterad till behandling av personuppgifter. De rättigheter du har innebär att du kan begära en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig, du kan begära att felaktiga uppgifter om dig rättas och även under vissa förutsättningar kan du begära radering av uppgifter. Du kan också i vissa fall ha rätt att invända mot Securitas behandling av dina personuppgifter och att utöva din rätt till dataportabilitet. Du kan utöva dina rättigheter genom att skicka in en begäran till vårt dataskyddsombud via: dpo@securitas.se.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy. Om vi ​​gör några ändringar i detta integritetspolicy kommer vi att meddela dig genom att tillkännage uppdateringen av integritetspolicy online eller på annat lämpligt sätt informera dig om den uppdaterade versionen. Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 29/8 2022. Vi kommer också att spara tidigare versioner av detta sekretessmeddelande i ett arkiv för din granskning.

Klagomål och kontaktinformation

Om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter, denna integritetspolicy eller på annat sätt har synpunkter på Securitas behandling av dina personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på:

Securitas Sverige
Att: Dataskyddsombud
P.O. Box 12307
102 28 Stockholm
Sverige

Mejladress: dpo@securitas.se

Vi hoppas att vi kan hjälpa dig med dina frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har även rätt att lämna in klagomål till din dataskyddsmyndighet vid olösta problem.

E-post

Varför använder Securitas dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?

Securitas behandlar dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig i olika ärenden. Vår rättsliga grund för hantering är att vi gjort en intresseavvägning där vi anser att vi kommer att behöva hantera personuppgifter för att kunna kommunicera med dig kring de ärenden som berör dig till exempel för att vi ska ingå ett avtal eller andra ärenden oss som vi behöver hantera åt dig för dina ändamål.

Vilka kategorier av personuppgifter hanteras?

Securitas behandlar namn, adress, företag, e-post, telefonnummer samt övriga personuppgifter som du lämnar i kontaktformuläret eller skickar till oss i mailet. Vi vill inte att du skickar uppgifter som inte är ändamålsenliga eller av känslig karaktär till oss. 

Vilka får ta del av dina personuppgifter?

Anställda hos Securitas och andra parter som vi kommer att behöva förse med information för att kunna hjälpa dig i ditt ärende.

Hur länge sparas dina personuppgifter hos Securitas?

Ärenden och e-post raderas löpande och sparas så länge som det behövs för ändamålet.

Övrigt

Om du frivilligt lämnar icke ändamålsenliga personuppgifter eller särskilda kategorier av personuppgifter till oss, utan att detta begärs av oss, betraktar vi detta som att du lämnat ditt samtycke till registrering av uppgifterna och i enlighet med det ändamål som angivits särskilt i samband med lämnandet av uppgifterna. Det innebär att om du själv lämnar känslig information, till exempel i ett mail till oss förutsätter vi att du är medveten om du att uppgifterna registreras hos oss.

Version 1, Publicerad: 2018-05

Här kan du läsa mer om dina rättigheter och komma till vår integritetspolicy. Klicka här.