Skip to main content

Privacy Notice

Om du kontaktar oss

E-post och kontaktformulär

Varför använder Securitas dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?
Securitas behandlar dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig i olika ärenden. Vår rättsliga grund för hantering är att vi gjort en intresseavvägning där vi anser att vi kommer att behöva hantera personuppgifter för att kunna kommunicera med dig kring de ärenden som berör dig till exempel för att vi ska ingå ett avtal eller andra ärenden oss som vi behöver hantera åt dig för dina ändamål.

Vilka kategorier av personuppgifter hanteras?
Securitas behandlar namn, adress, företag, e-post, telefonnummer samt övriga personuppgifter som du lämnar i kontaktformuläret eller skickar till oss i mailet. Vi vill inte att du skickar uppgifter som inte är ändamålsenliga eller av känslig karaktär till oss. 

Vilka får ta del av dina personuppgifter?
Anställda hos Securitas och andra parter som vi kommer att behöva förse med information för att kunna hjälpa dig i ditt ärende.

Hur länge sparas dina personuppgifter hos Securitas?
Ärenden och e-post raderas löpande och sparas så länge som det behövs för ändamålet.

Övrigt.
Om du frivilligt lämnar icke ändamålsenliga personuppgifter eller särskilda kategorier av personuppgifter till oss, utan att detta begärs av oss, betraktar vi detta som att du lämnat ditt samtycke till registrering av uppgifterna och i enlighet med det ändamål som angivits särskilt i samband med lämnandet av uppgifterna. Det innebär att om du själv lämnar känslig information, till exempel i ett mail till oss förutsätter vi att du är medveten om du att uppgifterna registreras hos oss.

Version 1, Publicerad: 2018-05

Här kan du läsa mer om dina rättigheter och komma till vår integritetspolicy. Klicka här.