Skip to main content

Branscher

Vi finns här för att göra din verksamhet trygg. Vårt mål är att du ska slippa oönskade händelser. Med vår kunskap gör vi din värld säkrare oavsett om du vill skydda ett kontor, en restaurang, en butik, en grossist- eller logistikverksamhet eller någon annan typ av företag. Varje verksamhet har sina unika risker som vi kan hjälpa dig med.

Småföretag

Kontor

De största riskerna för kontor är inbrott och brand. Videokameror kopplade till vår larmcentral gör att rätt åtgärder sätts in när larmet går. Digitala lås ökar både säkerheten och gör vardagen smidigare för dina medarbetare. Vi hjälper dig också att uppfylla reglerna för brandskydd som gäller just din verksamhet. Vi anpassar våra lösningar utifrån din risknivå, oavsett om du har ett mindre eller lite större företag.

Läs mer om våra säkerhetstjänster för kontor

Grossisthandel

Ett lager innehåller ofta hela eller delar av verksamhetens varor till betydande värden. Inbrott, brand och misskötsamma medarbetare är de största riskerna för lagerverksamheter. Vi erbjuder videoövervakning både inom- och utomhus som är ett vanligt behov för branschen. Med många medarbetare som passerar in och ut i lokalen ger elektroniska lås både en bättre kontroll och en smidigare hantering. Om olyckan är framme, när någon jobbar ensam, kan ett automatisk nödfalls larm rädda liv. Vi anpassar våra lösningar utifrån din risknivå, oavsett om du har ett mindre eller lite större lager.

Läs mer om våra tjänster för grossister

Detaljhandel

Butiker är utsatta för risker dygnet runt. Förutom inbrott och stöld, så kan medarbetare utsättas både för hot och rån. Vi erbjuder nödfallslarm anpassade för butik som i kombination med videoövervakning ger en tryggare arbetsmiljö. Våra gemensamma områdesväktare ger en extra säkerhet som också är kostnadseffektiv i och med att du delar på kostnaden med dina grannbutiker. Brandsäkerhetsreglerna för butiker kan vara utmanande att hålla koll på. Vi hjälper dig att uppfylla regelverk och bestämmelser. Vi anpassar våra lösningar utifrån din risknivå oavsett om du har en mindre eller lite större butik.

Läs mer om våra tjänster för detaljhandeln

Transport

Förare är ensamma i bilen samtidigt som de ofta transporterar betydande värden. Våra GPS-nödfallslarm för förare gör att våra väktare når er snabbt. Var ni än är. Med en övervakningskamera som startar automatisk följer våra säkerhetcentraler händelseförloppet i realtid och sätter in rätt åtgärder i varje situation.

Läs mer om våra tjänster för transportbranschen

Restaurang

När du driver restaurang vill du förstås ha många besökare. Men bara under öppettiderna. Med personliga larmsystem och kameror kan du slappna av och fokusera på att sköta din restaurang. Men som många vet är brand i köket en av de största riskerna i restaurangmiljö. Våra brandvarningssystem för restauranger är anpassade för att klara osande miljöer. Vi hjälper dig också att uppfylla brandsäkerhetsreglerna som gäller för just restauranger.

Läs mer om våra tjänster för restauranger och hotell

Verkstad

Verkstäder kräver arbete med tunga maskiner, giftiga och brandfarliga varor och värdefull kundegendom. Miljön utsätter dig och dina anställda för risker i form av bränder, stöld och andra hälsorisker. Med intern och extern videoövervakning och larmsystem - kan du räkna med att din egendom förblir säker under bemannade och obemannade timmar. Samt att dina anställda känner sig trygga. Arbetsmiljön i en verkstad ställer höga krav på säkerheten, därför hjälper vi dig att säkerställa centrala säkerhetsåtgärder som god ventilation och förvaring enligt gällande regelverk.

Läs mer om våra tjänster för verkstäder

Hälsa & Sjukvård

Att säkerställa att patienter och personal är säkra och trygga är avgörande för aktörer inom hälsa och sjukvård. Vårdgivare står inför många risker, som att se till att känslig personlig information om klienter förvaras säkert, och att ensam personal är säker från potentiellt våldsamma och instabila patienter. Vårdgivare har också ofta dyr utrustning och läkemedel, som kan vara i riskzonen för både interna stölder, och inbrott. Med hjälp av Securitas övervakningslösningar och larm för ensamarbetare – så tryggas dyra och känsliga inventarier, samtidigt som din personal snabbt kan signalera om hjälp. Passeringssystem säkerställer att endast rätt personer finns i lokalen, vilket skapar en säkrare och bättre arbetsmiljö för både personal och patienter. Vi kontrollerar även att du uppfyller reglerna och kraven för brandskydd för din verksamhet, så att du kan fokusera på att leverera den bästa möjliga servicen.

Läs mer om våra tjänster för vårdgivare

Hotell

På ett hotell är det dagligen ett stort flöde av människor, vilket gör att det kan vara svårt att få en tydlig överblick om vem som befinner sig var. Med hjälp av säkerhetskameror och annan smart teknik från Securitas kan ni lättare få kontroll över alla era utrymmen. Detta kommer inte bara öka säkerheten, det kommer även hjälpa er ge bättre service till era gäster då ni hela tiden kan ligga steget före. Tekniken ger er möjlighet att arbeta mer effektivt och säkerställa att er personal kan vara behjälplig på flera platser samtidigt. Vi anpassar våra lösningar utifrån er verklighet – allt för att hjälpa er trygga ert hotell och öka er service.

Läs mer om våra säkerhetstjänster för hotell

Gym & sportcenter

Många träningsanläggningar idag är antingen obemannade eller har personal som endast är närvarande vissa delar av verksamhetens öppettider. Med hjälp av ett passersystem kan ni säkerställa att endast behöriga medlemmar har tillgång till era lokaler och om ett kort skulle försvinna kan ni enkelt spärra det. Securitas kan även erbjuda fysisk närvaro i form av väktare som tittar till området under era öppettider, eller hjälper till att tömma era lokaler vid stängning.

Läs mer om våra säkerhetstjänster för gym & sportcenter

Skola & undervisning

Trots att skolklockan har ringt för dagen är det många elever som dröjer sig kvar på skolgården och andra delar av skolområdet. Rastlösa skolelever kan resultera i skadegörelse på skolbyggnaden – något som kan motarbetas med relativt enkla insatser. Securitas kan hjälpa er göra en riskinventering av ert skolområde. Vi kan då identifiera vilken teknisk utrustning som ni behöver för att förebygga skadegörelse och om ni har rätt kunskap för att upprätthålla ett bra brandskydd.

Läs mer om våra säkerhetstjänster för skola & undervisning

Nyfiken på våra säkerhetslösningar?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hjälper vi dig att hitta den bästa säkerhetslösningen för dig och ditt företag. Vill du hellre ringa oss? Då når du vår telefonlinje för företag på 010-470 55 50.

Tack!

En av våra servicerådgivare kommer att kontakta dig inom kort!

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Securitas behandlar dina personuppgifter. Läs mer här.