Skip to main content

Så undviker du osäkra byggprojekt

Byggindustrin är en bransch med höga direkta kostnader. Enligt en rapport från Svenskt Näringsliv är den direkta kostnaden för brottslighet i byggbranschen 6 miljarder kronor. Här listar vi 8 kritiska misstag vid ett byggprojekt.

8 kritiska misstag som skapar osäkra byggprojekt

 1. Säkerhetsarbetet påbörjas för sent

  Säkerheten planeras när projektet redan är i full gång, först efter projektering. Till exempel: placering av byggbodar beaktas inte ur en  säkerhetssynpunkt.

 2. Bristande kontroll av behörighet och utrustning på byggplatsen

  Obehöriga personer eller svart arbetskraft kan ge bristande säkerhet och få juridiska konsekvenser.

  Utan behörighetskontroll med ID06-kort eller personlig skyddsutrustning ökar risken för personskador och stöld.

 3. Säkerheten anpassas inte utifrån geografi eller typ av byggprojekt

  Den generella stöldrisken är till exempel mer än 3 gånger så hög
  i Malmö som i Uppsala.

  Bostadsprojekt har större stöldrisker än till exempel brobyggen.

  En entreprenad värd 250 MSEK har 5 gånger så hög stöldrisk som en entreprenad värd 45 MSEK.

 4. Samma säkerhetsanordningar används genom hela byggprojektet

  Byggarbetsplatsen utsätts för olika typer av risker i olika faser av bygget.

  Åtgärder som är kritiska i en fas kan vara överflödiga i en annan.

 5. Säkerhetssystemen har för låg kvalitet och fel fokus – så stölder upptäcks inte i tid

  Med till exempel ett lokalt kamerasystem som är några tusenlappar billigare ökar risken att stölder för miljoner inte upptäcks i tid.

 6. Larm utan åtgärd eller med för lång utryckningstid

  Många lokala aktörer erbjuder larm utan åtgärd.

  Utan hög geografisk täckning och stor personalstyrka är det svårt göra snabba utryckningar.

 7. Att plocka russinen ur kakan bland leverantörerna ger säkerhetsluckor och dolda kostnader

  Olika säkerhetslösningar från många olika lokala partners ger inkonsekvent och ofta ineffektiv säkerhet.

  Olika tekniska lösningar fungerar olika bra tillsammans.

 8. Beslut om säkerhet baseras på förutfattade meningar istället för på data

  Tillförlitlig och relevant data gällande säkerhetsfrågor från tidigare byggprojekt ger det bästa beslutsunderlaget.

  Följ upp incidenter direkt för att få korrekt empirisk data att analysera.

Ta hjälp av en trygg säkerhetspartner 

Securitas hjälper dig med säkerheten från start till slut. Vi gör en första riskbedömning och har både expertisen och säkerhetsutrustningen du behöver. Vi är med byggets alla faser och hjälper dig att uppgradera dina säkerhetslösningar när behovet förändras. På så sätt kan du alltid känna dig trygg och kan fokusera på att driva bygget framåt.

Vill du ha hjälp med riskbedömning och säkerhetslösningar? Kontakta oss så ringer vi upp dig och hjälper dig öka säkerheten i din butik. Första riskbedömningen gör vi helt utan kostnad.