Skip to main content

Sex saker att tänka på för en brandsäker arbetsplats

De största brandriskerna är de du inte har kunskap om. Många bränder på arbetsplatser kan förhindras genom medvetenhet, proaktiv brandsäkerhet och rätt kunskap hos arbetsgivare och medarbetare. Vilka risker finns på ditt företag och vad ska du göra vid en olycka? Vi listar sex brandfarliga misstag på arbetsplatsen – och hur du undviker dem.

Eftersom alla arbetsplatser är olika så kommer Securitas alltid ut på plats och hjälper dig identifiera era behov. Då gör vi en riskinventering och tittar på vilka brandrisker som finns på just din arbetsplats. Här sammanfattar vi de vanligaste orsakerna till att bränder uppstår på arbetet, och tipsar om enkla rutiner som kan rädda både liv och egendom.

1. Brandfaran med bortglömt kaffe och tända ljus

Medarbetare kan göra mycket för att minska risken för bränder och att någon råkar illa ut till följd av en brand. En av de vanligaste orsakerna till att bränder uppstår är mänskligt slarv som bortglömda elapparater, torrkokning på spishällen och obevakade ljus. Ha tydliga rutiner för levande ljus på arbetsplatsen, till exempel genom alltid utse en ansvarig och sätta upp påminnelseskyltar. Men kom ihåg att den säkraste rutinen för levande ljus förstås är att inte tillåta det alls. Genom att installera timers på all elektronik säkerställer du att inget lämnas påslaget och obevakat efter arbetstid. Brandfilt och brandsläckare bör finnas i köket.

Tips för ett brandsäkert kök:

 • Dokumentera och följ upp rutiner och regler
 • Använd timers på elektronisk utrustning
 • Utrusta köket med brandfilt och brandsläckare

2. Grannarna driver en svetsverkstad

Glöm inte bort vad som händer runt omkring er. Även om din verksamhet har en låg risk för bränder, ett gott brandskydd och utbildad personal så kan grannarna bedriva ett företag med högre brandrisk. Se till att ha god kunskap om vad som händer i området och vilka risker det innebär. Behöver ni installera fler rökdetektorer och säkerställa att utrymningsvägarna är tillräckliga? Eventuellt ska utrymningsplanen justeras efter era nya insikter kring andra verksamheter i fastigheten. Securitas hjälper dig ta reda på vilka behov som finns och vilka produkter som passar fastigheten.

Tips för ökad kunskap om din omgivning:

 • Prata med grannarna och fastighetsägaren om husets risker
 • Gå igenom och anpassa utrymningsplanen vid behov
 • Säkra upp med fler rökdetektorer för ökad trygghet

3. De som leker med elden

Tyvärr är det inte ovanligt med anlagda bränder utanför byggnader. Skräp, lastpallar och liknande ska gärna placeras minst fem meter ifrån husfasaden för att minska risken för att en anlagd brand sprider sig till era lokaler. Samma princip gäller vid rökning. Dokumentera rutiner för var medarbetarna får röka och se till att det är en bit ifrån byggnaden.

Tips för att förhindra bränder utomhus:

 • Håll rent längs med husväggen
 • Ha en utsedd plats för rökning

4. När hantverkaren gör ett misstag

Ibland sker besök av utomstående som ska utföra olika typer av underhållsarbeten. Arbeten som kan leda till gnistbildning eller oavsiktliga elfel. Se till att rutinerna vid ett underhållsarbete finns dokumenterade. Till exempel ska miljön runt omkring vara säker och inget lättantändligt får finnas i närheten.

Tips för säkra underhållsarbeten:

 • Ha särskilda rutiner för underhållsarbete
 • Informera besökare om era brandskyddsrutiner
 • Säkra arbetsområdet från lättantändligt material

5. Inga brandskyddsrutiner för elektronisk utrustning

Elfel är en vanlig källa till brand. Skapa en rutin för att kontrollera elen och förebygg osäkra elinstallationer. Dra ur laddare till mobiltelefoner och laptops när de inte används och se till att inte belasta grenuttag med för många kontakter samtidigt. Elcyklar har litiumbatterier som många cykelpendlare föredrar att ladda under arbetsdagen. Även om sannolikheten är liten, så blir konsekvensen stor om ett litiumbatteri börjar brinna. Röken är nämligen extremt giftig. Se därför till att ha rutiner för var batterierna får laddas och att det är ett avskilt ställe med god ventilation.

Tips för säker elektronisk utrustning:

 • Förvara och ladda litiumbatterier på avstånd
 • Ha rutin för att kontrollera elinstallationer
 • Dra ur kontakter och använd timers

6. Brist på kunskap och rutiner

När det börjar brinna är det viktigt att alla på arbetsplatsen vet vad de ska göra. Arbetsgivaren har ansvar för att det finns utrymningsrutiner och kunskap hos medarbetarna. Enligt lag ska det alltid finnas brandsläckningsutrustning inom 25 meter från där du står. Men eftersom den sällan används är det inte säkert att du ser den i en stressig situation. Det är alltså helt avgörande att alla får öva på att hantera brandsläckare, brandfilt och att utrymma lokalerna. Securitas erbjuder utbildningar anpassade efter din verksamhet. Vi lägger fullt fokus på era specifika behov, som att lära medarbetare vilka rutiner som ska följas för att förhindra olyckor men även hur de hanterar bränder och utövar första hjälpen.

Tips för att hantera en brand på arbetsplatsen:

 • Inventera risker ordentligt
 • Dokumentera alla rutiner
 • Utbilda medarbetare och öva på brandskydd årligen
 • Underhåll all teknisk brandutrustning regelbundet

En skräddarsydd riskinventering säkerställer att inget lämnas åt slumpen 

Under en riskinventering är målet att undersöka vilka rutiner och regler som finns idag och vad som behöver kompletteras. Nästa steg i inventeringen är att titta på det tekniska brandskyddet. Finns all nödvändig utrustning? Hur underhålls det? Sist men inte minst, hur ser utbildningsplanen ut?

Eftersom alla verksamheter och lokaler är olika så är också riskerna och brandskyddsbehoven olika. Gemensamt är att den största brandrisken är den risken som du inte känner till. Securitas är en trygg partner med omfattande kunskap kring hur du bäst skyddar din verksamhet från brandolyckor. Det första steget är att vi gör en anpassad riskinventering på plats hos er. Vi säkerställer att ni har rätt dokumentation, rätt utrustning och rätt kunskap så att du och dina medarbetare är väl förberedda inför oväntade händelser. Låt inga risker gå oupptäckta på din arbetsplats.  

Vill du ha hjälp med riskbedömning och säkerhetslösningar? Lämna dina uppgifter i formuläret nedan så ringer vi upp dig. Första riskbedömningen gör vi helt utan kostnad.

Nyfiken på våra säkerhetslösningar?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hjälper vi dig att hitta den bästa säkerhetslösningen för dig och ditt företag. Vill du hellre ringa oss? Då når du vår telefonlinje för företag på 010-470 55 50.

Tack!

En av våra servicerådgivare kommer att kontakta dig inom kort!

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Securitas behandlar dina personuppgifter. Läs mer här.