Skip to main content

Minska säkerhetsriskerna för dina lagerarbetare

Det finns många säkerhetsrisker för medarbetare som arbetar på ett lager. Allt från tunga lyft till brandfarliga misstag kan påverka arbetsmiljön. Vi hjälper dig att identifiera vanliga risker för lagerverksamhet, vad du kan göra för att minska dem och hur du bäst hanterar situationen om olyckan skulle vara framme.

Skydda personalen mot bränder och elolyckor

Anlagda bränder utanför lagerbyggnader är tyvärr inte ovanligt. Om du förvarar brännbart material som lastpallar nära din lokal kan en brand snabbt sprida sig. Förvara inte saker för nära elcentraler, varma lampor eller annat som kan vara brandfarligt. Även mänsklig faktor som att glömma spisen på i personalköket kan leda till brand. Installera därför timer på all elektronisk utrustning.

Det är lag- och försäkringskrav på att ha rätt brandskydd och en utrymningsplan. Skydds- och brandsläckningsutrustning gör bara nytta om personalen vet hur den används. Utbilda personalen i vad som gäller och utrusta dem med rätt hjälpmedel. Det är också din uppgift att kontrollera lokalen regelbundet efter slarviga ellösningar och trasiga elledningar. Ladda truckar i avskilda och rätt ventilerade utrymmen.

Om en anställd råkar ut för en elolycka ska strömmen brytas direkt. Om inte strömmen går att bryta är det viktigt att ingen rör personen utan att ha ett icke-ledande föremål mellan sig själv och den skadade.

Låt inte dina anställda arbeta på en trasig stege

Hanterar dina anställda maskiner eller verktyg som kan skada dem? De flesta maskins- och verktygsolyckor som sker beror på kunskapsbrist, trasig eller felaktig utrustning eller att inte säkerhet tas hänsyn till.

Skydda dina anställda genom att ha rätt redskap och skyddsutrustning och tydliga rutiner. Utbilda dem också i hur redskapen används och informera dem om riskerna. Kom ihåg att ha en avsedd och tydligt markerad plats för varje redskap. Om en olycka händer är det också viktigt att ha första hjälpen material lättillgängligt.

Försvåra för tjuven

Tyvärr sker inbrott och stöld på lager ibland. Det kan vara någon som bryter sig in men det kan också ske av en anställd. Håll koll på dina varor och varuhanteringen. Förvara stöldbegärliga varor på platser där det inte går att slå till obemärkt. Det är också bra att utrusta kritiska områden som stängsel och ingångar med larm och kameraövervakning. Lär dina anställda hur de ska agera om de ertappar en inbrottstjuv.

Uppmuntra bra ergonomi i tung arbetsmiljö

Lagerpersonal får ofta utföra tunga och riskfyllda arbetsuppgifter under högt tempo och arbetsskador är tyvärr vanligt förekommande. Enligt arbetsmiljölagen är du skyldig att regelbundet undersöka arbetsmiljön för att se om det kan finnas risker för dina anställda.

Investera i dina anställdas hälsa genom att ha lagom långa arbetspass med pauser och rätt utrustning och utbildning. Tänk också på hur du schemalägger. Låt inte någon arbeta ensam om de kan råka ut för olycka och se till att nya medarbetare blandas med mer erfarna så de kan lära sig.

Få koll på vad du ska göra om olyckan är framme

Ibland händer det otänkbara trots att du gjort allt för att minimera riskerna. Det är därför viktigt att alla har koll på vad de ska göra vid eventuella nödsituationer. Se till att alla anställda, även nyanställda, vet vilka rutiner som gäller och hur säkerhetsutrustningen används.

För att liknande olyckor inte ska upprepas är det också viktigt att du som ansvarig dokumenterar det som hänt och lär av situationen. Alla allvarliga olyckor som drabbar anställda ska rapporteras till arbetsmiljöverket och det är viktigt att polisanmäla stölder.

Tänk också på att företagskulturen kan avgöra om dina anställda anmäler mindre olyckor och risker de identifierat. En bra arbetskultur som förespråkar trygghet och säkerhet kommer också skapa en bättre arbetsmiljö.

Ta informerade beslut med hjälp av proffsen

När du och dina anställda känner er trygga på jobbet arbetar ni mer effektivt och maxar produktiviteten. För att vara säker på att alla möjliga risker i dina lokaler identifieras och rätt säkerhetslösningar installeras kan du vända dig till experter inom området.

Med Securitas som partner behöver du inte oroa dig över säkerheten på din arbetsplats. Vi har lång erfarenhet, ett brett utbud av säkerhetssystem och kan göra allt från att ta ett helhetsgrepp kring säkerheten på ditt lager till att hjälpa dig med ett specifikt område.

Vill du ha hjälp med riskbedömning och säkerhetslösningar för din lagerlokal? Lämna dina uppgifter i formuläret nedan så ringer vi upp dig. Första riskbedömningen gör vi alltid helt utan kostnad.

Nyfiken på våra säkerhetslösningar?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hjälper vi dig att hitta den bästa säkerhetslösningen för dig och ditt företag. Vill du hellre ringa oss? Då når du vår telefonlinje för företag på 010-470 55 50.

Tack!

En av våra servicerådgivare kommer att kontakta dig inom kort!

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Securitas behandlar dina personuppgifter. Läs mer här.