Skip to main content

Hantering av personuppgifter

Här finner du information om hur Securitas hanterar personuppgifter som personuppgiftsansvarig och som personuppgiftsbiträde i olika behandlingar/tjänster som vi utför.

Personuppgiftsbehandling inom Securitas tjänster

Följande gäller för personuppgiftsbehandling vid leverans av Securitas tjänster/produkter om inte annat avtalats.

  1. Nedan anges behandlingar som Securitas är personuppgiftsansvariga för i relation till de tjänster/produkter vi levererar.
  2. Ta även del hur personuppgifter behandlas i olika tjänster och/eller produkter. Där anges och förklaras tydligare kring personuppgiftsbehandling inom respektive område

Securitas kunder är som huvudregel personuppgiftsansvariga för de behandlingar som Securitas utför vid utövande av bevakningstjänster och när Securitas tillhandahåller kunderna teknisk säkerhetsutrustning som en del av de tjänster vi levererar. Securitas agerar då som personuppgiftsbiträde.

Notera att för Securitas Digitala tjänster gäller andra villkor. Dessa finnas att ta del av nedan under Securitas Digitala tjänster.

Securitas personuppgiftsansvar

Här kan du läsa mer om Securitas personuppgiftsansvar i relation till de tjänster vi utför.

Läs mer här.

SecuritasHome, SecuritasPro och Alarm.com

Här kan du läsa hur vi hanterar personuppgifter i SecuritasHome, SecuritasPro och när du nyttjar applikationen via Alarm.com.

Läs mer här