Skip to main content

Kamerabevakning

Här kan du läsa mera om hur vi hjälper våra kunder att ta hand om det bildmaterial som genererats i samband med kamerabevakning samt när vi tillhandahåller teknisk säkerhetsanläggning och service.

Kamerabevakning

När vi utför kamerabevakning så gör vi det för våra kunders ändamål. Securitas agerar främst som personuppgiftsbiträde.

Det är främst kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen som reglerar hur kamerabevakning ska bedrivas. Kamerabevakningslagen styr bland annat om tillstånd behövs eller inte. Dataskyddsförordningen i sin tur reglerar hur man bör hantera det ljud- och bildmaterial som samlats in kopplat till individers personliga integritet. Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet och eventuell tillståndsgivare.

Vill du veta mer om vad som gäller? Läs mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida. 

Skyltning om att kamerabevakning bedrivs
I dataskyddsförordningen finns också ett krav på att den som ansvarar för kamerabevakning, informerar via skyltar de personer som rör sig på det område som kamerabevakas. Man behöver bland annat sätta upp tydliga skyltar eller på likvärdigt sätt delge information om hur kamerabevakningen bedrivs. På skylten måste det framgå vem som bedriver kamerabevakningen och kontaktuppgifter till den som är ansvarig

Som kund kan du beställa egendesignade kamerabevakningsskyltar hos vår leverantör. Här kan du läsa mer.

Vad kan Securitas hjälpa dig med som kund?
Securitas agerar som personuppgiftsbiträde till de bildmaterial som vi hanterar för era ändamål. Vi kan tillhandahålla organisatorisk – och teknisk information kring hur vi hanterar eventuellt bildmaterial hos oss samt kring den kamerautrustning vi levererar för era ändamål. ill exempel hur lång tid materialet ska lagras hos oss för era ändamål.

Behöver du hjälp? Hör av dig till din lokala kontaktperson hos Securitas. 

Tjänsten; Tillhandahållen teknisk säkerhetsanläggning och service

Eventuella personuppgifter så som till exemplel bild- och kameramaterial som genererars från en teknisk säkerhetsanläggning  hanteras oftast för kundens ändamål inom Larmcentralens tjänster (när det är avtalat på att vi ska agera på händelser från en teknisk anläggning) och/eller som en stationär bevakningstjänst om materialet hanteras på plats hos kunden.

Förslag från Securitas till våra kunder på den personuppgiftsbehandling som genomförs:

Ändamål med behandling för tillhandahållen teknisk säkerhetsanläggning och service.
Securitas får behandla personuppgifter för att kunna upp rätthålla kontaktmannalistor för att installera och utföra service på den tekniska säkerhetsanläggningen samt upprätta kundrapporter.

Typ av personuppgift
Om inget annat anges ska Securitas utgå från att de personuppgifter som behandlas är namn, telefonnummer, e-post, adressuppgift, IP-adress och annan liknande relaterad information.

Kategori av registrerade
Om inget annat anges kommer personuppgifter att behandlas för anställda hos kunden samt för de personer som anges av kunden.

Gallring
När det inte längre föreligger ändamål att ha dem kvar.