Skip to main content

Personuppgifter parkeringstjänster

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter kopplat till parkeringstjänster.

Parkeringstjänster

När vi utför ronderande bevakningstjänster dokumenterar vi personuppgifter för våra kunders ändamål. Securitas agerar främst som personuppgiftsbiträde.

Beskrivning av parkeringsövervakning på kommunal gatumark

Securitas kan utföra parkeringsövervakning på uppdrag av kommuner enligt Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning. Securitas utfärdar då så kallade parkeringsanmärkningar på uppdrag av kommunen. Securitas kan även vara kommunen behjälplig i processen när det gäller flytt av fordon enligt Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

Hantering av personuppgifter på kommunal gatumark
Det är kommunen som är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna och Securitas hanterar personuppgifterna som personuppgiftsbiträde efter kundens ändamål och instruktioner.

Vill du veta hur personuppgifterna behandlas?
På kommunal gatumark är det aktuell kommun som ansvarar för personuppgifterna.

Om du vill bestrida en parkeringsanmärkning
Bestridande av parkeringsanmärkning sker till polismyndigheten. Adressen dit du ska skicka bestridandet står på parkeringsanmärkningen. Här kan du läsa mer om det hos polisen.

Beskrivning av parkeringsövervakning på privat tomtmark

Securitas kan utföra parkeringsövervakning på privat tomtmark på uppdrag av privata mark-/fastighetsägare. Securitas utfärdar då så kallade kontrollavgifter. Securitas kan även utföra andra typer av tjänster för våra kunder så som tex att tillhandahålla parkeringstillstånd, betalningsmöjligheter vid avgiftsparkering och vara våra kunder behjälplig vid flytt av fordon.

Hantering av personuppgifter på privat tomtmark
På privat tomtmark kan mark-/fastighetsägare eller Securitas vara personuppgiftsansvarig.

Vill du veta hur personuppgifterna behandlas?
Se vidare i följande text.

Om du vill bestrida en kontrollavgift
På kontrollavgiften framgår det vem du ska vända dig för att bestrida en kontrollavgift.

I de fall Securitas är personuppgiftsansvarig behandlas Personuppgifterna enligt följande:  

Varför använder Securitas dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?
För att kunna kontrollera erlagd avgift, utfärda och hantera kontrollavgift. För att hantera frågor om utfärdad kontrollavgift, överklagan samt för att administrera betalning. Behandling sker enligt Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Vilka kategorier av personuppgifter hanteras?
För att utfärda en kontrollavgift dokumenteras registreringsnummer. Vilket endast är att anse som en personuppgift om bilen är en privatägd bil. Vid ärendehantering och överklagan hanteras dina kontaktuppgifter som du meddelat. I samband med en påminnelse av en kontrollavgift hanteras: namn, registreringsnummer, kontaktuppgifter och personnummer (med ändamålet att säkerställa identitet).

Vilka får ta del av dina personuppgifter?
Handels- & Juristinkasso och anställda hos Securitas för att handlägga ärenden, överklagan och betalning samt eventuellt vidare för att hantera inkassoärenden.

Inhämtade av personuppgifter från annan part

Securitas, via vårt underbiträde, inhämtar personuppgifter från parter för att kunna ta del av ägaruppgifter till fordonet för att kunna hantera betalning- och påminnelsehantering.

Hur länge sparas dina personuppgifter hos Securitas?
Utfärdade kontrollavgifter sparas enligt bokföringslag (1999:1078) och raderas därefter. Ärenden kring avslutade och betalda kontrollavgifter sparas längst i 36 månader. 

Annan information som rör personuppgiftshantering med koppling till parkeringsservice.
För att kunna utföra vissa uppdrag inom parkeringsservice krävs ibland att Securitas behöver kunna söka fram uppgifter om fordon och fordonsägare med hjälp av registreringsnumret via olika system.

Registreringsnumret används även av Securitas för att kontrollera parkeringstillstånd, erlagda parkeringsavgifter i p-automat eller mobila betalningslösningar på platsen mot av fastighets-/markägaren eller kommunen anvisad betalningsleverantör. Respektive betalningsleverantör är ansvariga för de personuppgifter som hanteras i deras system.

De personuppgifter som hanteras i samband inkassohantering är Inkassobolaget personuppgiftsansvariga för.

Version 1. Publicerad: 2020-10-22