Skip to main content

Brandskyddstjänster

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter när vi utför våra brandskyddstjänster.

När vi hanterar brandtjänster så förekommer personuppgifter främst när vi genomför utbildning. 

Förslag från Securitas till våra kunder på den personuppgiftsbehandling vi genomför:

Ändamål med behandling.
Securitas får behandla personuppgifter för att kunna upprätthålla kontaktmannalistor för att utföra tjänsten och hantera eventuella utbildningar samt upprätta kundrapporter.

Typ av personuppgift
Om inget annat anges ska Securitas utgå från att de personuppgifter som behandlas är namn, telefonnummer, e-post, adressuppgift, anställningsnummer, IP-adress och annan liknande relaterad.

Personnummer kan behandlas för vissa utbildningar när detta krävs för att genomföra en säker identifiering av personen.

Kategori av registrerade
Om inget annat anges kommer personuppgifter att behandlas för anställda hos kunden samt för de personer som anges av kunden.

Gallring
Vi raderar personuppgifterna när det inte lägre föreligger ändamål att behålla dem längre.