Skip to main content

Ronderande och stationär bevakningstjänst

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter när vi utför ronderande- och stationär bevakningstjänst.

Ronderande bevakningstjänst
När vi utför ronderande bevakningstjänster dokumenterar vi personuppgifter för våra kunders ändamål. Securitas agerar främst som personuppgiftsbiträde.

I våra kundrapporter dokumenterar vi oftast bara en händelse (ex. Fönster öppet) och en åtgärd (ex. Stängt fönster) när vi utför våra ronderande tjänster.

I vissa fall dokumenterar vi personuppgifter för kundens ändamål, till exempel då vi påträffar individer som befinner sig inom kundens bevakade område och som enligt information inte ska befinna sig inom området.

Det kan vara ändamålsenligt för kunden att vi identifierar personen på platsen. Till exempel om vi ronderar en arbetsplats nattetid och på arbetsplatsen påträffar en person. För kunden möjliggör identifieringen att avgöra om personen var behörig att vara på platsen eller inte vid det aktuella tillfället.

Förslag från Securitas till våra kunder på den personuppgiftsbehandling vi genomför:
Ändamål med behandling

Securitas får behandla personuppgifter med ändamålet att upprätthålla kontaktmannalistor, genomföra behörighetskontroll samt rapportera utförda åtgärder i kundrapporter.

Typ av personuppgift
Om inget annat anges så utgår Securitas från att de personuppgifter som behandlas är namn, telefonnummer, e-post, adressuppgift, IP-adress och annan liknande relaterad information samt registreringsnummer och signalementsbeskrivning.

Securitas får behandla personnummer, samordningsnummer eller annan identitetsbeteckning med ändamålet att genom föra en säker identifiering av person för kundens ändamål, exempelvis i samband med en behörighetskontroll.

Kategori av registrerade
Om inget annat anges kommer personuppgifter att behandlas för anställda hos kunden samt på de personer som vistas behörigt eller obehörigt inom kundens upprättade bevakningsområde.

Gallring
Vi samlar in personuppgifter i våra produktionssystem. Personuppgifterna raderas automatiskt efter maximalt 18 månader.

Stationär bevakningstjänst
När vi utför stationära bevakningstjänster gör vi det på uppdrag av vår kund. Vår behandling ser väldigt olika ut då vi ofta behandlar personuppgifter i våra kunders system och på plats hos kunden. Som kund till oss kan ni behöva förse oss med särskilda instruktioner om hur vår personal ska hantera era personuppgifter i era system och på plats hos er.

Övrigt
Som kund kan man förse Securitas med särskilda instruktioner. Hör av dig till din lokala kontaktperson hos Securitas.

Om det är så att vi påträffar en individ som misstänks begå en brottslig handling så hanterar vi det som myndighetsrapportering och då Securitas är personuppgiftsansvariga.