Skip to main content

Securitas digitala tjänster

Securitas erbjuder olika digitala tjänster via applikationen MySecuritas.

Securitas Digitala tjänster

Securitas levererar olika digitala tjänster via applikationen MySecuritas. Hur personuppgifter hanteras i de digitala tjänsterna kan du ta del av i de Allmänna Tjänstevillkoren som även innefattar ett personuppgiftsbiträdesavtal för samtliga av dessa tjänster. I Särskilda Tjänstevillkor och/eller i förekommande fall tillhörande tjänstebeskrivningar för respektive digital tjänst finns förtydliganden kring personuppgiftsbehandlingen för respektive tjänst.

Securitas digitala tjänster levereras med standardvillkor. För att vara tydlig så kan inte dessa avtalas annorlunda. 

Securitas Intelligent Service AB agerar som personuppgiftsbiträde för Securitas Sverige AB. Vilka underbiträden de anlitar för de digitala tjänsterna framgår av dokumentet Sub-processors. 

Avtal och information gällande Securitas digitala tjänster hittar du här. 

Avtal och information för Securitas Digitala tjänster finns att ta del av här.

My Securitas Mobile Guard Reporting

En av Securitas digitala tjänster är Mobile Guard Reporting som är en tjänst där vi levererar kundrapporter i digital form via applikationen MySecuritas.

I de digitala kundrapporterna hanteras och visas de personuppgifter som vi samlar in i våra produktionssystem tex för ronderande bevakningstjänster och vid Larmcentralens tjänster. Vilka personuppgifter som kan visas i de digitala rapporterna beror på vilka tjänster vi utför samt vad som avtalats. Läs mera vilka personuppgifter som vanligtvis samlas in under respektive tjänst.

Användarkonto i MySecuritas

I applikationen Securitas skapar varje användare (de personer på  företaget som har rätt att ta del av de digitala kundrapporterna) ett användarkonto. Vilka personuppgifter som lämnas och hur de hanteras för användaren när ett konto skapas delges i Privacy Notice för Securitas Digital Services (SE).