Skip to main content

Larmcentralens tjänster vid fastighetsjour

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter när vi utför tjänster i vår Larmcentral och hur vi hanterar uppgifterna när ett personlarm är kopplat till larmcentralen.

I vår certifierade larmcentral hanterar vi inkommande samtal och larm för våra kunder. Både från av oss tillhandahållna tekniska anläggningar eller kundens anläggningar.

Personlarm är kopplat till larmcentralen för åtgärd på larm. När vi hanterar larm i vår larmcentral dokumenterar vi personuppgifter för våra kunders ändamål. Securitas agerar främst som personuppgiftsbiträde.

I våra produktionssystem har vi dock skyldighet att dokumentera hur vi har hanterar inkommande larmärendet (åtgärder och händelser) tillsammans med loggning av tidpunkter. Ett krav för att vara en certifierad larmcentral enlig SSF 136:4/5. För de samtal (ljud) som hanteras via vår talutrustning (telefoni) i vår Larmcentral är Securitas personuppgiftsansvariga.

Förslag från Securitas till våra kunder på den personuppgiftsbehandling som genomförs:

Ändamål med behandling Larmcentralen.
Securitas får behandla personuppgifter med ändamålet att förmedla larm, upprätta larmöverföring, hantera larmmottagning, förmedla tjänster, utföra åtgärd, genomföra behörighetskontroll och upprätthålla kontaktmannalistor, hantera utlämnande av bildmaterial till kunden på kundens begäran samt rapportera utförda åtgärder i kundrapporter.

Typ av personuppgift
Om inget annat anges ska Securitas utgå från att de personuppgifter som behandlas är namn, telefonnummer, e-post, adressuppgift, ljud- och bildmaterial, IP-adress och annan liknande relaterad information. Securitas får behandla personnummer, samordningsnummer eller annan identitetsbeteckning med ändamålet att genomföra en säker identifiering av person för kundens ändamål, exempelvis i samband med en behörighetskontroll. Behörighetskontroll sker främst i samband med när vi åker på åtgärd vid larm.

Kategori av registrerade
Om inget annat anges kommer personuppgifter att behandlas för anställda hos kunden samt på de personer som vistas behörigt eller obehörigt inom kundens upprättade bevakningsområde.

Gallring
Vi samlar in personuppgifter i våra produktionssystem. Personuppgifterna arkiveras automatiskt efter 12 månader.

Personlarm
Personlarm hanteras likt ovan. Personlarmen registrerar även en GPS-koordinat. GPS-koordinaten är främst kopplad till en enhet och inte till en individ. 

Fastighetsjour
Om inget annat anges ska Securitas utgå från att de personuppgifter som behandlas är namn, telefonnummer, e-post, adressuppgift, IP-adress och annan liknande relaterad information. Det också vanligt att vi dokumenterar eventuellt lägenhetsnummer.