Skip to main content

Guide: Brandsäkra ditt kontor

Att släcka bränder på jobbet i form av stressiga möten, korta deadlines och svåra beslut, hör till vardagen. Men vad gör du vid en riktig brand, och hur undviker du att den uppstår från första början? Kunskap om brandsäkerheten och rätt brandskyddsprodukter minskar brandrisken väsentligt. Följ de här fyra stegen för en brandsäkrare arbetsplats.

1. Identifiera brandriskerna på ditt kontor

Vilka är brandriskerna på ditt kontor? Det kan handla om allt ifrån stökiga förråd till laddare som sitter kvar i väggen när dagen är slut. För att du ska vara trygg med att alla risker identifieras kan du vända dig till Securitas och få hjälp med en riskinventering där vi undersöker och dokumenterar vilka rutiner och regler som finns idag och vad som behöver kompletteras för att minska risken för brand i framtiden.

Vanliga brandorsaker i kontorsmiljö

 • Torrkokning på plattan utan timer

En av de vanligaste orsakerna till att bränder uppstår är mänskligt slarv som bortglömda elapparater och torrkokning på spishällen. Genom att installera timers på all elektronik säkerställer du att inget lämnas påslaget och obevakat efter arbetstid.

 • Grenkontakter och lösa sladdar

Elfel till följd av bristande rutiner kring att stänga av elektronik under natten och provisoriskt dragna sladdar och grenkontakter utgör brandrisk. Även här är timer bra att ha.

 • Anlagd brand

Tyvärr är det inte ovanligt med anlagda bränder utanför byggnader. Håll soprum, containrar och obevakade platser stängda och placera skräp och lastpallar minst fem meter från husfasaden för att 

2. Utrusta kontoret med rätt brandsläckningsutrustning

När du har identifierat brandrisker och förstått dina behov är det dags att utrusta kontoret med rätt produkter och lösningar. Det är lagkrav på att släckutrustning, första hjälpen-material och utrymningsplaner finns i alla verksamhetslokaler. Släckutrustning ska man dessutom placera ut så att den alltid finns inom ett avstånd på 25 meter.

Brandskyddsprodukter vi rekommenderar för kontor

 • Vätskesläckare passar bra i många kontorslokaler

Handbrandsläckare är viktiga för att undvika spridning av och kunna släcka bränder. För kontor rekommenderar vi vätskesläckare eftersom den är lättare att städa upp efter. Användaren kan också med fördel stå längre bort från branden än med andra handsläckare.

 • Brandfilt som komplement i kök

Om olyckan är framme i köket hjälper brandfilt att snabbt släcka mindre bränder på spis eller i kläder. Förvara den där den är lätt att komma åt och tänk på att den inte kan ersätta en brandsläckare vid större brand. Fördelen med brandfilten är att den inte lämnar några spår eller smutsar ner som brandsläckare gör.

 • Seriekopplade brandvarnare för tidig detektering

Brandvarnare hjälper dig att veta om brand eller rök finns i lokalen så att du tidigt kan agera. För att alla ska bli informerade lika snabbt kan brandvarnare seriekopplas. Det innebär att den brandvarnaren som känner av brand skickar en radiosignal till övriga kopplade brandvarnare, till exempel de som sitter i trapphus eller på toaletter.

3. Släck elden innan den tar över

Nästa steg är att se till att medarbetare vet vad de ska göra när eld upptäcks. Här gäller det att utbilda och öva tillsammans - på att släcka eld men också på att avgöra när arbetsplatsen ska utrymmas istället. Om ni hanterar brandfarliga varor är det förstås extra viktigt att medarbetare är utbildade i hur produkterna ska hanteras och vilka brandsäkerhetsrutiner som gäller.

Utbildningar som hjälper er rädda liv

 • Lär dina medarbetare att hantera brandsläckaren

Brandsläckningsutrustning gör ingen nytta om inte personalen vet hur den används. Se till att dina medarbetare lär sig använda den säkerhetsutrustning ni har på kontoret. Securitas erbjuder till exempel en praktisk brandskyddsutbildning där ni får öva på att använda den utrustning ni har.

 • Agera rätt när någon råkar ut för en olycka

Att kunna hjälpa till när en kollega plötsligt får hjärtstopp kan vara skillnad på liv och död. Har ni speciell första hjälpen-utrustning så som hjärtstartare är det också viktigt att medarbetarna kan använda dem för att de ska fylla sin funktion. Kunskaperna kan komma till användning i andra situationer än bränder. Med Securitas kan ni gå utbildning i både första hjälpen och HLR.

 • Då ska ni utrymma arbetsplatsen

Ibland finns inget man kan göra förutom att larma och lämna. För att alla ska veta vad de ska göra, var de ska gå och var ni sen samlas måste ni öva på utrymning en gång varje år. Kom också ihåg att placera utrymningsplaner så att de syns. Securitas kan hjälpa dig hålla i utrymningsövningen i era lokaler och också utbilda utrymningsledare. Klicka här för att läsa mer om våra olika utbildningar i brandsäkerhet.

4. Skaffa rutiner så du har koll

Det är viktigt att ha rutiner kring underhåll av ditt brandskydd. Alla brandskyddsprodukter måste funka som nya när de ska användas. Det är ditt ansvar att se till att ditt brandskydd är utformat på rätt sätt och att regelbundna brandskyddskontroller görs. Om olyckan är framme och ditt försäkringsbolag bedömer att du inte gjort allt du kunnat för att undvika brand kan händelsen räknas som vårdslöshet. Det är också viktigt att ha dokumentation på alla regler och rutiner kring brandsäkerhet som ni har på arbetsplatsen.

Rutiner som ökar brandsäkerheten

 • Regelbundet serviceunderhåll

För att säkerställa att din brandskyddsutrustning fungerar måste den kontrolleras regelbundet. Varje produkt har en standard som måste följas och i den står det hur ofta serviceunderhåll måste göras. Här kan vi på Securitas hjälpa dig.

 • Rutin för nya medarbetare

Det kan vara bra att ha ett rutinmöte om brandsäkerhet för nya medarbetare. På detta sätt är alla lika informerade och kan känna sig trygga på arbetsplatsen och i nödsituationer.

 • Egenkontroll

Du måste själv regelbundet kontrollera brandskyddet på ditt kontor. Egenkontroll innebär att man går en runda och kontrollerar att allt ser rätt ut. Kolla bland annat att branddörrar är täta, att inget står i vägen för dem eller släckutrustningen. Det är också bra att undersöka om ni behöver fylla på med första hjälpen-material. Kanske märker du under kontrollen att det behövs bättre rutiner kring hantering av brännbart material eller ordning i förråd. Glöm inte att dokumentera egenkontrollen.

Trygg partner med lång erfarenhet

Du behöver inte göra de här stegen själv. Securitas tar ett helhetsgrepp kring din brandsäkerhet och skräddarsyr lösningar efter dina behov så att du kan känna dig trygg. Vi hjälper dig, från riskinventering och val av produkter och installation, till att utbilda personal och göra underhållsservicen.

Vill du ha hjälp med riskbedömning och säkerhetslösningar? Lämna dina uppgifter i formuläret nedan så ringer vi upp dig. Första riskbedömningen gör vi alltid helt utan kostnad.

Nyfiken på våra säkerhetslösningar?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hjälper vi dig att hitta den bästa säkerhetslösningen för dig och ditt företag. Vill du hellre ringa oss? Då når du vår telefonlinje för företag på 010-470 55 50.

Tack!

En av våra servicerådgivare kommer att kontakta dig inom kort!

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Securitas behandlar dina personuppgifter. Läs mer här.