Skip to main content

Guide: Så brandsäkrar du lagret

Bränder i lagerbyggnader kan få stora konsekvenser. I värsta fall stannar driften helt. Men oroa dig inte. Undvik brandolyckor genom att ha koll på brandsäkerheten och installera rätt brandskyddsprodukter. Följ de här fyra viktiga stegen för att minska brandrisken väsentligt.

1. Identifiera brandriskerna på ditt lager

Vilka är brandriskerna på ditt lager? Det kan handla om allt ifrån för korta avstånd mellan lagervaror till felaktig hantering av skräp. För att du ska vara trygg med att alla risker identifieras kan du vända dig till Securitas och få hjälp med en riskinventering där vi undersöker och dokumenterar vilka rutiner och regler som finns idag och vad som behöver kompletteras för att minska risken för brand.

Tänk på det här för att minska brandrisken i lagermiljö

 • Förvaring av varor

På ett lager är säker förvaring av varor viktigt för brandsäkerheten. Utan rätt säkerhetsavstånd och hantering kan eld spridas och snabbt bli okontrollerbar. Varubrand kan också innebära stopp i produktion eller försäljning vilket i sin tur innebär risk för hela verksamheten.

 • Emballage och lastpallar utanför lokalen

Hur ser det ut i omgivningen omkring lagret? Anlagda bränder är tyvärr vanliga. Se till att du gör det svårt för de som leker med elden. Brukar ni till exempel ställa överblivna EU-pallar utanför lagret? Eller har ni containers? Allt lättantändligt material ska placeras minst fem meter ifrån husväggen.

 • Truckladdning

Truckladdning ska ske på ett avskilt ställe med god ventilation. Det är också viktigt att det finns en rutin och att personalen vet vad som gäller. Läs mer om brandrisker och hur du undviker dem.

2. Utrusta lagret med rätt brandsläckningsutrustning

När du har identifierat brandrisker och förstått dina behov är det dags att utrusta lagret med rätt produkter och lösningar. Det är lagkrav på att släckutrustning, första hjälpen-material och utrymningsplaner finns i alla verksamhetslokaler. Släckutrustning ska man dessutom placera ut så att den alltid finns inom ett avstånd på 25 meter. Kom ihåg att det ofta ställs hårdare krav på lagerlokaler. Se till att ha koll på både byggnadens krav och myndighets- och försäkringskrav.

De här produkterna behöver du för att brandsäkra lagret

 • Röklucka evakuerar röken vid brand

Det är ofta röken som gör störst skada vid brand. I en lokal utan rökluckor stannar ofullständigt förbrända gaser kvar. Gaserna kan leda till att branden sprider sig. De är även en explosionsrisk.

 • Brandposter vid större bränder

En brandpost kopplad till vatten är ett bra komplement till handbrandsläckare på ett lager. Med vatten som släckmedel tar det inte slut och det kyler också effektiv ner omgivningen så att branden inte sprids.

 • Sprinklersystem sparar vatten

Sprinklersystem släcker snabbt stora ytor och gör att det blir mindre rök. Rätt placerade sprinklers gör att mindre vatten går åt än om branden släcks på annat sätt. Det i sin tur leder dels till minder vattenskador och är bättre för miljön.

3. Släck elden innan den tar över

Nästa steg är att se till att medarbetare vet vad de ska göra när eld upptäcks. Här gäller det att utbilda och öva tillsammans - på hur ni släcker eld men också hur ni avgör när lokalen ska utrymmas istället. Om ni hanterar brandfarliga varor är det förstås extra viktigt att medarbetare är utbildade i hur produkterna ska hanteras och vilka brandsäkerhetsrutiner som gäller.

Utbildningar som hjälper er rädda liv

 • Lär dina medarbetare att hantera brandsläckaren

Brandsläckningsutrustning gör ingen nytta om inte personalen vet hur den används. Se till att dina medarbetare lär sig använda den säkerhetsutrustning ni har på lagret. Securitas erbjuder till exempel en praktisk brandskyddsutbildning där ni övar på att använda den utrustning ni har.

 • Agera rätt när någon råkar ut för en olycka

Att kunna hjälpa till när en kollega plötsligt får hjärtstopp kan vara skillnad på liv och död. Har ni speciell första hjälpen-utrustning så som hjärtstartare är det också viktigt att medarbetarna kan använda dem för att de ska fylla sin funktion. Med Securitas kan ni gå utbildning i både första hjälpen och HLR.

 • Då ska ni utrymma arbetsplatsen

Ibland finns inget att göra förutom att larma och lämna. För att alla ska veta vad de ska göra, var de ska gå och var ni sen samlas måste ni öva på utrymning en gång varje år. Kom också ihåg att placera utrymningsplaner så att de syns. Securitas hjälper dig hålla i utrymningsövningen i era lokaler och utbildar utrymningsledare. Klicka här för att läsa mer om våra olika utbildningar i brandsäkerhet.

4. Skaffa rutiner så du har koll

Det är viktigt att ha rutiner kring underhåll av ditt brandskydd. Allt som finns måste funka som nytt när det ska användas. Det är ditt ansvar att se till att ditt brandskydd är utformat på rätt sätt och att regelbundna brandskyddskontroller görs. Om olyckan är framme och ditt försäkringsbolag bedömer att du inte gjort allt du kunnat för att undvika brand kan händelsen räknas som vårdslöshet. Det är också viktigt att ha dokumentation på alla regler och rutiner kring brandsäkerhet som ni har på arbetsplatsen.

Rutiner som ökar brandsäkerheten

 • Regelbundet serviceunderhåll

All brandskyddsutrustning har en standard som måste följas och i den står att underhållsservice måste göras regelbundet. Här kan vi på Securitas hjälpa dig.

 • Rutin för nya medarbetare

Det är bra att ha ett rutinmöte om brandsäkerhet för nya medarbetare. På så sätt är alla lika informerade och känner sig trygga på arbetsplatsen och i nödsituationer.

 • Egenkontroll

Du måste själv regelbundet kontrollera brandskyddet i dina verksamhetslokaler. Egenkontroll innebär att du går en runda och ser så att allt ser rätt ut. Kolla bland annat att branddörrar är täta, att inget står i vägen för dem, för släckutrustning och första hjälpen-material. Kanske märker du att det behövs bättre rutiner kring hantering av brännbart material eller ordning i förråd. Glöm inte att dokumentera egenkontrollen.

En trygg partner med lång erfarenhet

Du behöver inte göra de här stegen själv. Securitas tar ett helhetsgrepp kring din brandsäkerhet och skräddarsyr lösningar efter dina behov så att du kan känna dig trygg. Vi hjälper dig, från riskinventering och val av produkter och installation, till att utbilda personal och göra underhållsservicen.

Vill du veta mer om vår riskbedömning och säkerhetslösningar kring brandskydd? Lämna dina uppgifter i formuläret nedan så ringer vi upp dig. Första riskbedömningen gör vi alltid helt utan kostnad.

Nyfiken på våra säkerhetslösningar?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hjälper vi dig att hitta den bästa säkerhetslösningen för dig och ditt företag. Vill du hellre ringa oss? Då når du vår telefonlinje för företag på 010-470 55 50.

Tack!

En av våra servicerådgivare kommer att kontakta dig inom kort!

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Securitas behandlar dina personuppgifter. Läs mer här.