Skip to main content

Guide: Så använder du brandsläckaren rätt – skydda dina anställda och din egendom

Att brandsläckaren är ett livsviktigt säkerhetsverktyg vet vi alla, men många vet inte hur man använder den på rätt sätt. Denna guide lär dig inte bara hur du använder en brandsläckare, utan också vilka olika typer som finns på marknaden och hur du väljer rätt släckmedel för dina behov.

Släck branden med hjälp av en brandsläckare

Varje år drabbas Sverige av tusentals bränder som leder till kostsamma egendomsskador och tragiska personskador. Brandsläckaren är ett kraftfullt verktyg som kan rädda liv och egendom i många situationer. Det är avgörande att förstå hur man använder den korrekt, särskilt på arbetsplatser och hem där den kan vara avgörande för brandbekämpningen.

Allmän information om de vanligaste typerna av släckmedel

Släckare finns med olika släckmedel för olika användningsområden.

Vatten

Vatten släcker glödbränder i fibrösa material, brandtyp A. Vatten har en begränsad släckeffekt jämfört med pulver och andra släckvätskor.

Släckvätska

Vätskesläckare är släckare med vatten med inblandning av tillsatser för att höja släckeffekten. Släckarna är i första hand avsedda mot fibrösa material, brandtyp A.

Vissa släckvätskor är framtagna för specifika brandtyper till exempel brand i litiumjonbatterier. Beakta att släckvätskor har tillsats av kemikalier som kan påverka miljön.

Skumvätska

Brandsläckningsskum är vatten med en inblandning av tensider. Till skillnad mot vatten- och vätskesläckare släcker skumsläckare både fibrösa ämnen och brinnande vätskor, brandtyp A och B.

Skumsläckare är inte lämpliga för rinnande vätskor och gaser. Beakta att skumvätska innehåller tensider som kan påverka miljön.

Vätska för fettbrand

Släckvätska mot fettbrand består av en kaliumbaserad saltlösning med hög släckeffekt mot brand i matolja och fett. Släckvätskan hindrar effektivt återantändning. Fettbrandsläckare är klassade mot brandtyp F.

Vätska för brand i litiumjonbatterier

Släckvätska för brand i litiumjonbatterier släcker i första hand genom kylning. Släckmedlen är vatten med inblandning av urea eller tensider för att sänka ytspänningen. Det finns även släckmedel baserade på mineralen vermikulit som tillsats till vätskan. Vermikulit har bra värmeisolering och kan hindra brandspridning.

Pulver

Brandsläckningspulver är det vanligaste släckmedlet. Pulver släcker de flesta brandtyper och har hög släckeffekt. Det är klassat mot brandtyp A, B och C. Det finns speciella pulversorter som inte släcker brand i fibrösa material (brandtyp A), så kallade BC pulver. De används i speciella applikationer till exempel inom flygindustrin.

För brand i metaller finns en speciell pulvertyp, brandtyp D.

Pulver kan försämra sikten vid användning inomhus samt är svårt att sanera.

Koldioxid (CO2)

Koldioxid är en gas avsedd för brand i vätskor och till exempel plaster, brandtyp B. Den används i första hand mot elektrisk utrustning och maskiner där ett rent släckmedel eftersträvas. Koldioxid är en gas som är vindkänslig, vilket bör beaktas utomhus.

Brandtyp A - bränder i fasta material, brandtyp B - bränder i vätskor, brandtyp C – gasbränder, brandtyp D – metallbränder, brandtyp E – elbränder, brandtyp F – fettbränder.

Val och placering av brandsläckare    

För att välja rätt brandsläckare är det viktigt att känna till dess användningsområden samt vilka brandrisker som finns i närheten. Brandsläckare måste inte bara fungera, de ska även vara lätta att nå i händelse av brand.

Följande punkter kan tjäna som riktlinjer vid beslut om antal släckare och lämplig placering. Reglerna gäller i första hand för arbetslokaler och allmänna utrymmen, men kan i viss mån tillämpas även för privata bostäder.

Riktlinjer gällande antal brandsläckare och dess placering:

 • Gångavstånd till brandsläckare ska inte överstiga 25 meter.

 • Minst en släckare ska placeras på respektive våningsplan.

 • Normalt ska brandsläckaren placeras nära ingång/utgång, då finns alltid en utrymningsväg tillgänglig.

 • Vid större brandrisker bör en brandsläckare placeras intill brandrisken.

 • I vissa sammanhang kan det, ur hanteringssynpunkt, vara bättre att välja två mindre släckare istället för en stor.

 • Ett kortare avstånd till brandsläckaren och en kortare insatstid samt lägre vikt kan vara väsentliga faktorer att ta hänsyn till.

 • Brandsläckaren ska placeras väl synlig, lätt åtkomlig och vara utmärkt med brandredskapsskylt (varselskylt). Typskylt rekommenderas.

Hur använder du då en brandsläckare på rätt sätt?

Den första och viktigaste regeln när du släcker en brand: Var försiktig så att du inte utsätter dig för fara! Håll avstånd från lågorna och undvik att gå in i rökfyllda utrymmen. Om du märker att du inte kommer kunna släcka branden, lämna platsen och varna personer i din närhet, larma därefter räddningstjänsten.

Följ dessa steg för att använda en brandsläckare effektivt:

 1. Dra ur säkringen, rakt ut.

 2. Lossa slangen.

 3. Rikta munstycket mot lågornas bas.

 4. Närma dig branden och huka dig om det behövs.

 5. Tryck in handtaget och håll det intryckt under tiden du släcker.

 6. Rör dig om möjligt runt branden så att du kommer åt ordentligt.

En majoritet av alla handbrandsläckare aktiveras på det här sättet. Läs på etiketten på din brandsläckare för att se hur just den aktiveras.

Efter du släckt branden:

 1. Kontrollera området för eventuella glödande rester som skulle kunna leda till att en brand startar upp igen.

 2. Se till att begränsa tillförseln av syre till platsen. Fönster och dörrar som står öppna kan leda till att gömd glöd hittar nytt bränsle efter att elden slocknat. Säkerställ att det inte finns någon glöd kvar innan ni öppnar upp och vädrar.

  Vid behov kan räddningstjänsten behöva tillkallas för att säkerställa att branden inte spridit sig till väggar och tak.

 1. Om någon har skadats ska medicinsk hjälp uppsökas omedelbart.

 2. Skriv ner kontaktuppgifter till eventuella vittnen och ta, om möjligt, bilder av olycksplatsen och skadorna - det kan vara till stor hjälp när du ska rapportera till ditt försäkringsbolag.

Korrekt underhåll av brandsläckare

Underhåll av brandsläckare bör ske årligen i enlighet med tillverkarens anvisningar och Svensk Standard SS 3656. Att släckare underhålls korrekt är avgörande för att släckaren fungerar och är av rätt typ i förhållande till omgivningen.

Securitas har ett stort antal certifierade tekniker som hjälper er med installation, underhåll och kontroll av er brandskyddsutrustning. 

Rätt kunskap inom brandskydd räddar liv

För att kunna bekämpa bränder effektivt är det viktigt det finns brandsläckare i tillräcklig omfattning och att dessa fungerar korrekt. Det är minst lika viktigt att personer som förväntas använda brandsläckaren vet hur den fungerar och vilka eventuella brandrisker som finns i omgivningen. Denna livsviktiga kunskap kan bidra till att minimera både egendoms- och personskador. Vi erbjuder brandskyddsutbildning med både en teoretisk del och en praktisk del med släckningsövning, läs mer om det här.

Vill du ha hjälp med ert brandskyddsarbete, SBA, riskinventering eller utbildningar inom brand, utrymning- och sjukvård? Lämna dina uppgifter i formuläret nedan så ringer vi upp dig. Första riskbedömningen gör vi helt utan kostnad.

Nyfiken på våra säkerhetslösningar?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hjälper vi dig att hitta den bästa säkerhetslösningen för dig och ditt företag. Vill du hellre ringa oss? Då når du vår telefonlinje för företag på 010-470 55 50.

Tack!

En av våra servicerådgivare kommer att kontakta dig inom kort!

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Securitas behandlar dina personuppgifter. Läs mer här.