Skip to main content

Guide: Så brandsäkrar du butiken

En butiksbrand kan få stora konsekvenser. I bästa fall blir det ett långt uppehåll i försäljningen och i värsta fall behöver verksamheten stängas ner. Men oroa dig inte. Det finns mycket du kan göra för att öka säkerheten och minska risken för att en brand bryter ut. Här är fyra viktiga steg att följa som hjälper dig brandsäkra din butik.

1. Identifiera brandriskerna i din butik

Vilka är brandriskerna i din butik? Det kan handla om allt från personalköket till felaktig hantering av skräp. Som företagare är det svårt att själv identifiera alla risker. För att du ska vara trygg med att det görs ordentligt kan du vända dig till Securitas och få hjälp med en riskinventering där vi undersöker och dokumenterar vilka rutiner och regler som finns idag och vad som behöver kompletteras för att minska risken för brand.

Tänk på det här för att minska brandrisken i din butik

 • Nödutgångar öppna och lättåtkomliga

I en publik lokal rör sig många människor som inte har koll på brandskyddet. Därför är det extra viktigt att utrymningsvägar är tydligt markerade och öppna under butikens öppettider. Se också till att inget står vägen för varken utrymningsvägar eller butikens brandsläckningsutrustning.

 • Elfel och personalkök

Minska risken för elbränder genom att hålla rent och ordnat i din butik. Om du har gamla elkablar som hänger fritt och samlar damm kan det leda till gnistbildning och dammexplosion. Har din butik en elcentral så måste brännbart material förvaras minst 1,5 meter från den. Det är också viktigt att ta hänsyn till den mänskliga faktorn. Kom ihåg timer i personalköket.

 • Emballage och lastpallar utanför lokalen

Anlagda bränder är tyvärr den vanligaste brandorsaken i butiker. Hur ser det ut i omgivningen omkring butiken? Brukar ni till exempel ställa skräp, kartonger eller lastpallar utanför butiken? Allt lättantändligt material och eventuella containrar ska placeras minst fem meter från husväggen.

 • Försäljning av brandfarliga varor

Säljer din butik brandfarliga varor? Kom ihåg att ha koll på regler som gäller för hur du förvarar och hanterar olika mängder brandfarliga varor. Om du har större mängder måste du kontakta din kommun för tillstånd.

2. Utrusta din butik med rätt brandsläckningsutrustning

Utrusta din butik med rätt brandskyddsprodukter och säkerhetslösningar. Det är lagkrav på att släckutrustning, första hjälpen-material och utrymningsplaner finns i alla verksamhetslokaler. Släckutrustning ska dessutom placeras ut så att den alltid finns inom ett avstånd på max 25 meter.

De här produkterna behöver du för att brandsäkra din butik

 • Vätskesläckare inom 25 meter

Utrusta butiken med handbrandsläckare. Den typ som rekommenderas är skumsläckare eller den nyare varianten vätskesläckare. De smutsar inte ner lika mycket om andra typer av handbrandsläckare och räcker ofta till för att släcka mindre bränder.

 • Brandfilt i köket

I personalköket är det bra att ha en brandfilt som komplement till handbrandsläckaren. Brandfilten hjälper att snabbt släcka mindre bränder på till exempel spis eller kläder och lämnar inget stök efter sig.

 • Kolsyresläckare vid elcentral eller truckladdning

Har din butik en elcentral eller truckladdning? Då behöver du också ha en kolsyresläckare nära till hands. Släckaren kyler elden och är därför bäst lämpad för elbränder.

 • Större brandskydd i byggnaden

Om du hyr din butikslokal finns redan ett större tekniskt brandskydd i byggnaden. Fastighetsägaren har krav på sig att se till att brandskyddet är rätt och underhålls men det är bra om även du har koll på att det sköts rätt. Du behöver även veta vad som finns och hur produkterna används. Prata med din hyresvärd.

3. Släck elden innan den tar över

Se till att alla medarbetare vet vad de ska göra om eld upptäcks. Utbilda och öva tillsammans - hur ni släcker eld men också hur ni avgör om lokalen ska utrymmas. Om ni hanterar brandfarliga varor är det extra viktigt att medarbetare är utbildade i hur produkterna ska hanteras och vilka brandsäkerhetsrutiner som gäller.

Utbildningar som räddar liv

 • Utse en brandskyddsansvarig

Utse en person som har extra koll på brandsäkerheten. Låt personen gå en utbildning för att lära sig om ert brandskydd och vad rollen innebär. Den med brandskyddsansvar ska också se till att resten av medarbetarna får regelbunden information och utbildning om brandskyddet.

 • Lär dina medarbetare hantera brandsläckaren

Brandsläckningsutrustning gör ingen nytta om inte all personal vet hur den används. Se till att dina medarbetare lär sig använda den säkerhetsutrustning som finns i butiken. Securitas erbjuder till exempel en praktisk brandskyddsutbildning där ni övar på att använda den utrustning ni har.

 • Agera rätt när någon råkar ut för en olycka

Att kunna hjälpa till när en kollega eller kund plötsligt får hjärtstopp kan vara skillnad på liv och död. Har ni första hjälpen-utrustning så som hjärtstartare är det också viktigt att medarbetarna kan använda dem för att de ska fylla sin funktion. Med Securitas kan ni gå utbildning i både första hjälpen och HLR.

 • Då ska ni utrymma arbetsplatsen

Ibland finns inget att göra förutom att larma och lämna. För att alla ska veta vad de ska göra, var de ska gå och var ni sen samlas måste ni öva på utrymning en gång varje år. Kom också ihåg att placera utrymningsplaner så att de syns. Securitas hjälper dig hålla i utrymningsövningen i era lokaler och utbildar utrymningsledare.

4. Skaffa rutiner så du har koll

Det är viktigt att ha rutiner kring underhåll av ditt brandskydd. Allt som finns måste fungera när det ska användas. Det är ditt ansvar att se till att ert brandskydd är utformat på rätt sätt och att regelbundna brandskyddskontroller görs. Om olyckan är framme och ditt försäkringsbolag bedömer att du inte gjort allt du kunnat för att undvika brand kan händelsen räknas som vårdslöshet. Det är också viktigt att dokumentera era åtgärder och rutiner gällande brandsäkerheten på er arbetsplats.

Rutiner som ökar brandsäkerheten

 • Regelbundet serviceunderhåll

All brandskyddsutrustning har en standard som måste följas och i den står bland annat hur ofta underhållsservice måste göras. Här kan vi på Securitas hjälpa dig.

 • Rutin för nya medarbetare

Det är bra att ha ett rutinmöte om brandsäkerhet för nya medarbetare. På så sätt är alla lika informerade och känner sig trygga på arbetsplatsen och i nödsituationer.

 • Egenkontroll

Du måste själv regelbundet kontrollera brandskyddet i dina verksamhetslokaler. Egenkontroll innebär att du går en runda och säkerställer att allt ser rätt ut. Kolla bland annat att branddörrar är täta och att inget står i vägen för dem eller för släckutrustning och första hjälpen-material. Kanske märker du att det behövs bättre rutiner kring hantering av brännbart material eller ordning i förråd. Glöm inte att dokumentera egenkontrollen.

Trygg partner med lång erfarenhet

Känns det övermäktigt? Lugn, du behöver inte hålla koll på det här själv. Securitas tar ett helhetsgrepp kring din brandsäkerhet och skräddarsyr lösningar efter dina behov så att du kan känna dig trygg. Vi hjälper dig, från riskinventering och val av produkter och installation, till att utbilda personal och göra underhållsservicen.

Vill du veta mer om våra säkerhetslösningar? Lämna dina uppgifter i formuläret nedan så ringer vi upp dig. Första riskbedömningen gör vi alltid helt utan kostnad.

Nyfiken på våra säkerhetslösningar?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hjälper vi dig att hitta den bästa säkerhetslösningen för dig och ditt företag. Vill du hellre ringa oss? Då når du vår telefonlinje för företag på 010-470 55 50.

Tack!

En av våra servicerådgivare kommer att kontakta dig inom kort!

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Securitas behandlar dina personuppgifter. Läs mer här.