Securitas vinner säkerhetsupphandling med fokus på kvalitet

den 12 december 2016

Securitas får fortsatt förtroende som säkerhetsleverantör till Karlskoga kommun inklusive kommunbolagen Karlskogahem AB, Karlskoga Energi & Miljö samt Karlskoga Näringsliv och Turism.

Karlskoga kommun har under 2016 upphandlat säkerhetstjänster tillsammans med sina kommunbolag Karlskogahem AB, Karlskoga Energi & Miljö samt Karlskoga Näringsliv och Turism. Kraven som ställdes var teknisk och yrkesmässig kapacitet med fokus på lokal kompetens och kvalitet. Securitas uppfyllde samtliga krav i anbudet och Karlskoga kommun har åter valt Securitas som totalleverantör av säkerhetstjänster.

En stor del av Securitas kommunbevakning innebär att skapa en trygghet för kommunens invånare och att skydda områden mot framför allt klotter och skadegörelse. I uppdraget ingår så väl larmcentralstjänster, rondering och utryckningsväktare som fastighetsjour och trygghetsjour. Securitas parkeringsvakter kommer också att utföra parkeringsövervakning och service av kommunens parkeringsautomater. Vid behov finns ordningsvakter och personskydd tillgängligt för Karlskoga kommun att utöka uppdraget med.

– För oss är det värdefullt att Karlskoga kommun värdesätter en leverantör som kan leverera kvalitet till rätt pris säger Anders Bengtsson, biträdande driftchef Securitas Sverige AB. Det är skönt att se att konkurrens inte alltid behöver handla om kronor och ören utan att stort fokus också läggs på exempelvis kvalitetsledningssystem och miljötänk.

– Vi är nöjda med att även i fortsättningen ha Securitas som leverantör av bevakningstjänster, säger Mats Johansson säkerhetssamordnare i Karlskoga kommun. För första gången har Karlskoga genomfört en koncernövergripande upphandling och med Securitas som totalleverantör ser vi många samordningsmöjligheter.

För ytterligare information vänligen kontakta Ronny Fredriksson, Securitas Sverige AB, 010-470 10 00.