Skip to main content

90 år av att göra världen till en säkrare plats – Securitas firar 90 år

Securitas har banat väg för kopplingen mellan mänsklig närvaro och teknik, alltid med kunden i centrum. Detta har varit företagets arv i 90 år och när Securitas nu firar 90-årsjubileum finns många berättelser och milstolpar som har format resan till att bli ett branschledande företag. Tre starka pelare bär upp affärsidéen: starka värderingar, innovativ teknik och att alltid sätta människor först.

Världsledande säkerhetsföretaget Securitas har banat väg för kopplingen mellan mänsklig närvaro och teknik, alltid med kunden i centrum.

Detta har varit företagets arv i 90 år och när Securitas nu firar 90-årsjubileum finns många berättelser och milstolpar som har format resan till att bli ett branschledande företag. Tre starka pelare bär upp affärsidéen: starka värderingar, innovativ teknik och att alltid sätta människor först.

– Vår långa och rika historia, och alla de erfarenheter som kommer med den, tar sig uttryck i vår starka kultur och våra värderingar där ledorden ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet ständigt är närvarande. Den utgör också en fruktbar grogrund för innovation och nya idéer för framtiden, säger Cristina Petrescu, VD för Securitas i Sverige. För oss är vår långa historia en källa till stolthet och inspiration. Vi utvecklar hela tiden vår verksamhet, men uppdraget är detsamma som för 90 år sedan: att skydda samhället.

Securitas etablerades av Erik Philip-Sörensen 1934 i Helsingborg. Sedan dess har Securitas utvecklats från en traditionell nattvaktverksamhet till en global ledare inom säkerhetslösningar.

Redan på 1940-talet började Securitas integrera teknik i lösningar för kunder och företaget växte snabbt efter andra världskriget. Securitas banade väg för automatisk tillträdeskontroll och skrev historia genom att lansera världens första online-anslutna bankomat 1968. Genom att kombinera mänsklig närvaro och erfarenhet med teknik har Securitas hjälpt kunder att fokusera på sin kärnverksamhet, en kontinuerlig utveckling som lade grunden för det som idag är Securitas Technology.

Redan 1958 etablerade grundaren Erik Philip-Sörensen Securitas värderingar om ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet. Dessa dokumenterades i policyn "Code of Conduct for Officers" för att skydda yrket och säkerställa dess integritet. Han betonade det fortsatt viktiga arbetet med att utveckla standarder och var tydlig med att det är ett arbete som alltid kan utvecklas ytterligare.

Under 1980-talet betonade den dåvarande VD:ns Melker Schörlings ledarskap begreppen förenkling, kundfokus och internationell expansion, vilket drev Securitas tillväxt över Europa, USA och övriga världen genom strategiska förvärv. Avyttringen av icke-kärnverksamheter möjliggjorde för Securitas att fokusera på specialiserade säkerhetstjänster och att upprätthålla åtagandet för väl utfört operativt arbete och kärnvärden under den globala expansionsresan.

– Att leva vårt syfte, att hjälpa till att göra världen till en säkrare plats, har en djupt positiv inverkan inte bara på våra kunder utan också på världen i stort, säger Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist. Ledare som personifierar våra tidlösa värderingar har format vår kultur och bibehållit vårt åtagande att leverera högkvalitativa tjänster. Med vårt fokus på kontinuerlig förbättring och innovation är vi bättre rustade än någonsin att ta oss an de föränderliga behoven hos våra kunder och det bredare säkerhetslandskapet.

Redan under 1930-talet insåg grundaren Philip-Sörensen att välutbildade medarbetare med en tydlig professionell kompass kunde påverka en hel bransch positivt. Genom att våga expandera, förstå kunder och bibehålla en nyfikenhet om vad som låg framför, lade han grunden för vad som har blivit ett världsledande säkerhetsföretag.