Skip to main content

Securitas förebygger narkotikaproblem med sökhundar

Narkotikaanvändning på arbetsplatser och skolor kan bli ett allvarligt problem, därför satsar nu Securitas på professionellt utbildade narkotikasökhundar. Det förebyggande arbetet med sökhundar kan minska risken för arbetsplatsolyckor samt skapa tryggare och säkrare skolor.

Narkotikaanvändning på arbetsplatser och skolor kan bli ett allvarligt problem, därför satsar nu Securitas på professionellt utbildade narkotikasökhundar. Det förebyggande arbetet med sökhundar kan minska risken för arbetsplatsolyckor samt skapa tryggare och säkrare skolor.

Narkotikaanvändningens negativa följder

Vi lever i ett samhälle där narkotika är en del av vardagen för många människor. Det är inte bara ett problem för den enskilde individen i form av negativa hälsomässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser. När det hamnar på arbetsplatsen riskerar det även att orsaka arbetsplatsolyckor av olika slag och får det fäste i skolan för det ofta med sig bieffekter såsom ordningsstörningar, otrygghet samt hot- och våldsproblem.

Det förebyggande arbetet kan minska risken för narkotika

Det finns ett värde i att genomföra allmänna sök av en arbetsplats eller skola för att minska risken att personer tar med sig narkotika till lokalerna. Detta kan utföras med hjälp av professionellt utbildade narkotikasökhundar (NDD, Narcotic Detection Dog). Hund och hundförare bildar tillsammans ett effektivt team som med hjälp av hundens exceptionella luktsinne lokaliserar de flesta typer av narkotika. Söken kan genomföras i många olika typer av miljöer och anpassas utefter vilken typ av arbetsplats det är. Det kan exempelvis handla om kontorsmiljöer, verkstäder, fabriker, lageranläggningar, omklädningsrum eller fordon, och kan genomföras både inomhus och utomhus. Narkotikasök av privata aktörer såsom Securitas får inte utföras på allmänna platser. Om narkotika påträffas kontaktas polisen.

Att arbeta förebyggande mot narkotika på arbetsplatser bidrar till en trygg arbetsmiljö för anställda och minskar risken för hot- och våldsproblem på skolor. Det preventiva arbetet kan bygga på en rad olika insatser såsom information om de kommande söken till de anställda eller utbildning och uppföljning av enskilda elever på en skola. Information om söken kompletteras sedan allt oftare med insatser där man genomför sök efter narkotika med specialutbildade hundekipage, för att förebygga både nuvarande och eventuella framtida problem.

Det förebyggande arbetet är något som samordnare för sökhundsverksamheten, Johan Ohlsson-Malm ser som en av de viktigaste delarna av arbetet:

– Det är tyvärr ett stort säkerhetsproblem med narkotika i samhället, vilket påverkar både skolor och arbetsplatser runt om i Sverige. Den ökande efterfrågan av tjänsten från både kommuner, skolor och företag visar tydligt på behovet av tjänsten, och är en av anledningarna till att vi nu väljer att satsa mer på det framöver. En drogfri arbetsplats och skola är av största prioritet för allas välbefinnande och säkerhet, och genom att arbeta förebyggande mot narkotika minskar risken för att problemen överhuvudtaget ska uppstå. Förebyggande narkotikasök skapar inte bara trygghet, utan har även en hämmande effekt som i bästa fall minskar förekomsten av droger på dessa ställen. Jag ser fram emot att se fler positiva exempel på narkotikasökens effekt på arbetsplatser och skolor. Det är ett viktigt fokusområde för oss och samhället i stort, säger han.

Johan Ohlsson-Malm

Reklamkampanj under sommar och höst

För att belysa sökhundsverksamheten kommer Securitas att marknadsföra tjänsterna både genom digitala annonser och helsidor i kvällstidningar under sommar och höst. Annonserna pekar på att varken skolgång eller arbete hör ihop med narkotikaanvändning. Under juni publicerades en helsidesannons som visade en studentmössa med texten ”Den blomstertid nu kommer – utan gräs”.

- Vi vill naturligtvis att kommunikationen kring den här tjänsten ska sticka ut och väcka reaktioner. Att privata aktörer kan bistå med narkotikasök är rätt okänt, både för allmänheten i stort och våra kunder. Vi hoppas att den här kampanjen gör att folk får upp ögonen för tjänsten, och tar kontakt med oss för att se hur vi kan hjälpa till att hålla narkotikan borta från skola och jobb säger marknadskommunikatör Erika Eliasson, som ansvarar för marknadsföringen.

Erika Eliasson, marknadskommunikatör