Securitas vann upphandling med Svenska kraftnät

den 22 juni 2017

Securitas är ny säkerhetsleverantör till Svenska kraftnät. I uppdraget ingår att kontrollera Svenska kraftnäts yttre skydd för att förebygga och hindra intrång, skadegörelse och sabotage.

Svenska kraftnät är en myndighet som, av regeringen, har i uppdrag att ansvara för att underhålla och utveckla det svenska stamnätet och dess kraftledningar där el från större kraftverk transporteras ut till lokala och regionala nät. Det är Svenska kraftnäts uppdrag att bland annat övervaka elsystemet och att bygga nya kraftledningar i stamnätet för el.

I Securitas uppdrag för Svenska kraftnät ingår ronderande bevakning och larmutryckning för att förebygga och upptäcka skadegörelse, intrång och intrångsförsök i till exempel stationer, radiomastanläggningar och andra anläggningar samt att identifiera och rapportera brandrisker och andra avvikelser som riskerar att skada anläggningarna.

– Vi är mycket nöjda över att ha vunnit uppdraget att leverera säkerhetsrondering till Svenska kraftnät i hela landet, säger Johan Flacking, Key Account Manager på Securitas Sverige AB. Arbetet ställer stora krav på hela vår organisation och vi ser med tillförsikt fram emot ett nära och givande samarbete under de kommande tre åren med kundens säkerhets- och driftorganisation.

Avtalet gäller i tre år med möjlighet till förlängning.

För ytterligare information vänligen kontakta Securitas Sverige AB:s pressansvarig på 010-470 10 00.