Securitas utför parkeringsservice för Motala kommun

den 10 juni 2016

Från 1 september tar Securitas över parkeringsövervakningen i Motala kommun. Uppdraget gäller både gatumark och tomtmark inklusive flytt av fordon. 

Securitas har vunnit en upphandling som avser parkeringsövervakning åt Motala kommun under kommande avtalsperiod som blir upp till sex år. Uppdraget innebär att kontrollera att fordon är rätt parkerade, att avgifter är erlagda och att nödvändiga tillstånd finns presenterade. Felparkerade fordon kan utgöra en fara om de exempelvis blockerar en utrymningsväg eller täpper till i trafiken och behöver i så fall uppmärksammas och flyttas.

- Securitas är en känd aktör så vi har goda förhoppningar om att det träffade avtalet ska leva upp till våra förväntningar, uppger Jan Sundström, verksamhetschef Gata & Park Motala kommun.

- Uppdraget passar bra in i vår portfölj och stärker vår redan starka närvaro i regionen. Samtidigt får Motala kommun tillgång till våra välutbildade parkeringsvakter som även kommer att hjälpa till med enklare service och underhåll av parkeringsautomater, säger Securitas Sveriges uppdragsansvarige Mattias Tegnér.

För ytterligare information vänligen kontakta Ronny Fredriksson, Securitas Sverige AB, 010-470 10 00.