personskyddsvaktare vid bil

Securitas nyårslöfte: ökat jämställdhets- och mångfaldsarbete

Securitas i Sverige lovar att vi aktivt ska arbeta med att bryta strukturer som hindrar oss i vårt förändringsarbete genom att vi främjar mångfalden inom ledande positioner.

Säkerhetsbranschen har inte arbetat aktivt när det gäller jämställdhet på ledande positioner tidigare. Orsakerna till detta är många och bottnar till stor del i branschens historia. Det är dock en bransch som står inför stora utmaningar i framtiden och som kommer att spela en allt större roll i samhället.

Securitas är fast beslutna att möta dessa utmaningar och fortsätta leda branschens utveckling. Vi har tagit fram en strategisk plan som sträcker sig fram till 2020 som ska säkerställa att vi påbörjar nödvändiga förändringsprocesser för att stå väl positionerande inför framtiden. Planen är bland annat resultatet av en ärlig självrannsakan och en inventering av våra styrkor och svagheter.

Det är min fasta övertygelse att vi för att komma framåt i vårt utvecklingsarbete behöver en större mångfald på alla nivåer inom företaget. För att åstadkomma det initieras nu ett arbete med att undanröja både strukturella och kulturella hinder för bland annat kvinnor att nå ledande positioner. Ett av våra verktyg för att mäta det här arbetet är en konkret målsättning om att minst 30 % av de ledande positionerna i företaget innehas av kvinnor.

Vi ska vara ett företag som speglar det samhälle vi verkar i och som ger alla människor förutsättningar och utrymme att växa. Vi kommer att intensifiera vårt arbete med att säkerställa att Securitas är en arbetsgivare som främjar mångfald och som aktivt motarbetar fördomar och intolerans. Det är avgörande för att Securitas ska fortsätta att utvecklas som företag, och även i framtiden locka talanger och ledare från alla delar av samhället.

Securitas tar nu viktiga steg framåt och det är min förhoppning är att mina kollegor, både inom och utanför Securitas, ser både vikten och nyttan av det här arbetet så att vi tillsammans bidrar till större mångfald och jämställdhet.

Joachim Källsholm, vd Securitas Sverige AB