Ring 112 om det uppstår en nödsituation

Vi uppmärksammar 112 dagen (11/2) för att öka medvetandet kring att nödnumret 112 är tillgängligt i hela Europa.

Du vet väl att du kan ringa 112 i hela Europa om det uppstår en nödsituation?

Varje år den 11 februari (11/2) uppmärksammas 112-dagen i hela Europa med syftet att öka kunskapen kring nödnumret 112 och informera om att det fungerar i hela Europa.
På SOS alarms webbsida går följande att läsa:
Nödnumret 112 fungerar i alla EU-länder. Det är avgiftsfritt att ringa 112 både i det fasta telefonnätet och i mobiltelefonnätet. När du ringer 112 kopplas du automatiskt till en SOS-central i det land du befinner dig i, du kan alltså inte ringa 112 i Frankrike och bli kopplad till SOS i Sverige.

Klicka här för att läsa mer om 112 i hela Europa på SOS alarms webbsida.