vaktare vid bil

Kommentar till senaste dagarnas tidningsrapportering

Securitas kommenterar senaste dagarnas mediarapportering om ordningsvakter i Malmö.

Många människor har hört av sig till mig under det senaste dygnet och uttryckt både oro och upprördhet inför händelserna med ordningsvakterna på restaurangerna i Malmö. Jag har reagerat på samma sätt. Det som har uppdagats gör mig väldigt illa berörd, men också besviken och rent ut sagt förbannad. Vi har inom Securitas en absolut nolltolerans mot rasistiskt eller på annat sätt diskriminerande beteende. Det strider mot den värdegrund som utgör fundamentet för vår verksamhet.

Vi möter i vårt arbete dagligen människor i alla möjliga situationer, många av dem utsatta och somliga i kris eller nöd. Att ha en empatisk människosyn och en förmåga att se bortom det yttre är en förutsättning för att göra ett bra arbete som väktare eller ordningsvakt. Samspelet mellan olika människor; mellan anställda på Securitas såväl som mellan oss och de personer vi möter i vår yrkesutövning, ska präglas av respekt och en strävan efter att förstå varandra. Vi bedriver en samhällsviktig verksamhet och det är avgörande att vi har allmänhetens förtroende.

Vi har därför inom Securitas en klar och tydlig nolltolerans mot diskriminering. Det arbetet omfattar hur vi ska förebygga diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Det handlar också om åtgärder mot rasism, homofobi och andra liknande former av intolerans.

Vi är ett företag som är präglat av mångfald. Över 60 nationaliteter finns representerade bland våra över 10 000 anställda i Sverige, och det gör mig därför så besviken och upprörd när några få personers agerande får oss att framstå som ett företag präglat av rasism och intolerans. Det är djupt orättvist mot den överväldigande majoritet medarbetare som varje dag gör sitt yttersta för att trygga människors vardag och vars arbete präglas av integritet och respekt.

Vi arbetar intensivt med att utreda händelserna i Malmö och om det visar sig att vi har medarbetare som inte delar våra värderingar om alla människors lika värde kommer de inte att fortsätta att arbeta hos oss.

Du ska känna trygghet när du ser någon av våra väktare eller ordningsvakter, även i framtiden.

Med vänlig hälsning
Joachim Källsholm, vd Securitas Sverige AB