Skip to main content

Hamn- och sjöfartsskyddsutbildningar

Förutom övervakning, säkerhetsanalyser, kontroller och inspektioner av hamnanläggningar, erbjuder vi även nödvändiga utbildningar inom hamn- och sjöfartsskydd.

Sjöfartsskyddet och grundkraven för säkerhetsarbetet i en hamnanläggning och ombord på ett fartyg styrs av ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security code). För att samtliga parter ska kunna agera enligt säkerhetsplanen krävs utbildning och övning. Här hittar du mer information om de utbildningar vi erhåller.

Söker du information om utbildningen för hamn- och sjöfartsskyddskontrollanter? Den genomförs ungefär två gånger per år av polismyndigheten.

Kontakta oss