Skip to main content
  • Bra priser
  • Populära kurser
  • Följ ISPS-koden

Utbildning för indirekt hamnpersonal och leverantörer

Ett hamnområde är i ständig rörelse av människor, fordon och fartyg - vilket lätt kan dra till sig aktörer som olovligen vill få tillträde. Har din personal koll på vad som gäller?

Info om utbildningen

Sjöfartsskyddet och grundkraven för säkerhetsarbetet i en hamnanläggning och ombord på ett fartyg styrs av ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security code). För att samtliga parter ska kunna agera enligt säkerhetsplanen krävs utbildning och övning.

Vem riktar sig kursen till?

Vi utbildar personer som direkt eller indirekt har kontakt med en hamnanläggning i säkerhetsföreskrifter enligt ISPS 18.3. Det kan vara leverantörer, entreprenörer, kontorspersonal, ledningspersonal eller andra funktioner som måste ha kännedom om vad sjöfartsskydd innebär och vilka regler som gäller.

Kursfakta

Utbildningen innehåller alla delar som dessa funktioner behöver för att kunna utföra sitt jobb enligt ISPS-koden.

Längd: Utbildningen för hamnpersonal med säkerhetsansvar tar ungefär 2,5 timmar att genomföra.

Plats: Utbildningen utförs på plats i hamnen och kan med fördel koordineras med utbildning för personal med särskilt säkerhetsansvar i hamnanläggningar.

Bokningsvillkor

Debitering sker efter avslutad utbildning.

Avbokning ska alltid ske skriftligt. Vid avbokning 4-3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 50% av kursavgiften. Vid avbokning 2-0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 100% av kursavgiften.

Kontakta oss

Nyfiken på våra utbildningar?

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du till att Securitas lagrar dina personuppgifter, läs mer här.