Bild på ett svetsningsjobb

Brandfarliga Arbeten

Brandfarliga Arbeten är en utbildning för dig som arbetar med moment där det finns risk att en brand kan uppstå på grund av tillfälliga arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning som exempel svetsning, lödning eller torkning. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och ger samma behörighet som Brandskyddsföreningens utbildningar i heta arbeten. Utbildningen brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor.

Vem riktar sig kursen till?
Du som är brandvakt, anställd och/eller entreprenör och som utför brandfarliga arbeten kan gå denna utbildning. Utbildningen vänder sig också till arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare eller tillståndsgivare av brandfarliga arbeten.

Mål med utbildningen
Kursdeltagaren ska ges kunskaper som krävs för att kunna vidta nödvändiga åtgärder inför, under och efter brandfarliga arbeten.

Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna:

• vidta förebyggande åtgärder så att risken för brand eller annan skada minimeras.

• ansvara för, bevaka och utföra brandfarliga arbeten.

Kursfakta
Tidsåtgång: 6.5-8 timmar (heldag).
Antal deltagare per kurstillfälle: åtta personer eller fler, max tjugo personer vid egen kurs.
Pris: 2195 kronor per deltagare.

Kursen kan genomföras som en öppen utbildning eller som en företagsunik utbildning. Vi utbildar i Securitas egna lokaler men kan även erbjuda utbildning på plats hos dig som kund.
Kursen innehåller både teoretiska samt praktiska moment och följer den utbildningsplan som beslutats av försäkringsbolagens och Brandskyddsföreningens utbildningskommitté. Godkänd deltagare erhåller certifikat som är giltigt i fem år. 

Läs mer om Brandfarliga Arbeten här

Vill du veta mer?

Klicka på loggan och besök Brandfarliga Arbetens hemsida. 

 

Aktuella kurstillfällen - Brandfarliga Arbeten

Klicka här för att komma till anmälningssidan för våra utbildningar inom brandsäkerhet

Du hittar aktuella utbildningstillfällen i rullistan för datum och ort på ovan länk. Om inget utbildningstillfälle finns angivet eller om du önskar en offert på utbildning på plats hos ditt företag, så kontaktar du oss via e-post. Kontaktuppgifter finner du här nedan. Denna utbildning kan också genomföras på distans.

Kontakta oss

För frågor om utbildningar inom brandsäkerhet kontaktar du oss via telefon 010-470 10 00 eller via e-post på brand@securitas.se

Klicka här för att se aktuella datum och för att boka våra öppna utbildningar.