Skip to main content

Personuppgifter vid rekryteringstester

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter i samband med rekryteringstester.

Vilka personuppgifter samlas in och för vilka ändamål?
Följande personuppgifter används för att Securitas ska kunna säkerställa att du som kandidat uppfyller företaget uppsatta gränsvärden för godkänt testresultat för avsedd tjänst.  

Identifieringsinformation: Namn, e-post och kanditat ID, kön.
Uppgifterna behövs för att identifiera dig och skicka dig länkar på tester. Kön används för att testföretaget ska kunna använda rätt pronomen i sin språkinställning i de tester du kommer att genomföra.

Bedömningsuppgifter: Dina svar, testets längd och bedömningsresultat.
Uppgifterna används för att ta fram ett testresultat på utförda tester.

Tekniska uppgifter: offentliga IP-adresser, tid och datum vid tillgång, webbläsaraktiviteter, webbläsarinställningar, enhetsinformation och ID-uppgifter för inloggning.
Uppgifterna används primärt av säkerhetsskäl, nämligen autentisering och inlämningskontroll.

Återkoppling:  Dina åsikter.  Vid avslutad test har du möjlighet att frivilligt skatta din upplevelse av rekryteringstest.  

Vilka får ta del av personuppgifterna?
Anställda hos Securitas som har särskild behörighet att hantera rekryteringsprocessen.

Personuppgifterna delas och hanteras av vår leverantör som hanterar rekryteringstesterna.  Leverantören får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som Securitas har lämnat för behandlingen.

Personuppgifterna hanteras inom EU/ESS.

Hur länge sparar Securitas personuppgifterna?
Dina personuppgifter raderas automatiskt efter 30 månader.

Laglig grund för hantering
Securitas rättsliga grund för hantering är att vi gjort en intresseavvägning där vi bedömer att Securitas behov av att genomföra rekryteringsteser på kandidater för att kunna rekrytera lämpliga anställda väger tyngre än de registrerades integritet.

Organisatorisk- och teknisk säkerhet
Securitas vidtar lämpliga tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna.

Automatiserat beslutsfattande
Inget automatiserat beslutsfattande förekommer.

Dina rättigheter
Läs mera om dina rättigheter HÄR alternativt kontakta Securitas Dataskyddsombud på dpo@securitas.se om du har frågor.

Personuppgiftsansvarig
Securitas Sverige AB
Box 12516
102 29 Stockholm
Org. nr: 556108-6082

Version 1, Publicerad 2022-02-28