Skip to main content

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftbiträdesavtalet innehåller de villkor som gäller kring den personuppgiftshantering som sker mellan oss när vi utför tjänster åt er. I pub-avtalet har vi även föreslagit en instruktion som anger hur personuppgifterna hanteras hos oss.

Så här gör du:

1. Ta del av innehållet i personuppgiftsbiträdesavtalet. Avtalet hittar du längre ner på denna sida.

2. Fyll i företagsuppgifter i dokumentet.

4. Ange den kontaktperson som ska kontaktas vid händelse av personuppgiftsincident. Det kan  vara en e-post till exempel ert Dataskyddsombud, om sådan finns. Använd helst en e-postadress som är inte är personbunden utan gärna en e-post som fortsätter att fungera även när en medarbetare slutar eller byter arbetsuppgifter.

5. Om ni behöver komplettera befintliga behandlingar, som finns i bilaga HA i villkoret med andra instruktioner än de som anges där så kan särskilda instruktioner biläggas.

Särskilda instruktioner kan behöva anges om det är så att vår personal ska hantera personuppgifter i era system eller på annat sätt hantera personuppgifter än det som anges i vårt  pub-avtal.

Ändring eller tillägg träder i kraft först efter att Securitas har mottagit begäran enligt instruktion och parterna har kommit överens om att förändringen är genomförbar med rimliga tekniska och organisatoriska förändringar som kan förväntas med hänsyn till pris på tjänst.

6. Avtalet undertecknas av den som är behörig att företräda företaget. Glöm inte att ange ort,   datum och att göra ett namnförtydligande.

7. Scanna och skicka in det undertecknade tilläggsavtalet till: pub-avtal@securitas.se alternativ  i original med brev till: Securitas Sverige AB, Att: Dataskyddsombud, Box 12516, 102 29   Stockholm. Glöm inte att ange namn och adress till den som vi ska återsända signerat pub-avtal till.

Förteckning över underbiträden 
Om du som kund vill ha en förteckning över de underbiträden som Securitas Sverige anlitar för de tjänster ni köper av oss så är ni mycket välkomna att kontakta oss. Kontakta din kontaktperson/avtalsansvarig hos oss alternativt skicka ett mail till pub-avtal@securitas.se

PUB-avtal för Securitas digitala tjänster
För Securitas digitala tjänster via applikationen My Securitas gäller andra avtal. Här kan du ta del av dem. 

Personuppgiftsbiträdesavtal för Securitas Installatörer

Securitas installatörer som förmedlare av larmcentralens tjänster

Du som är Larminstallatör och samlar in personuppgifter för Securitas räkning hos en larmkund eller potentiell larmkund agerar med ditt företag som personuppgiftsbiträde till Securitas. För alla larminstallatörer som genom sitt företag har tecknat ett samarbetsavtal med Securitas efter 2019-01-29 gäller nedan personuppgiftsbiträdesavtal mellan parterna genom hänvisning i avtalet.