Skip to main content

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftbiträdesavtalet innehåller de villkor och instruktioner som gäller kring den personuppgiftsbehandling som sker mellan oss när vi utför tjänster åt er. I personuppgiftsbiträdesavtalet har vi även föreslagit en instruktion som anger hur personuppgifterna hanteras hos oss.

Så här gör du:

1. Ta del av innehållet i personuppgiftsbiträdesavtalet (”PUB-avtalet”). Avtalet hittar du längre ner på denna sida.

2. Fyll i aktuella fält i dokumentet såsom företagsuppgifter, vilket avtal ni har med oss som reglerar tjänsterna som omfattas av PUB-avtalet, och uppgifter till din kontaktperson. Exempel kan e-post ert Dataskyddsombud om sådan finns användas, du ska helst använda en e-postadress som inte är personbunden utan som fortsätter att fungera även när en medarbetare slutar eller byter arbetsuppgifter.

3. Undertecknas avtalet av den som i er organisation är behörig att företräda företaget. Glöm inte att ange ort, datum och namnförtydligande.

4. Scanna och skicka in det undertecknade tilläggsavtalet till den kontaktperson ni har hos oss. Om du inte vet vilken kontaktperson ni har så framgår det oftast i det tjänsteavtal vi har med dig. Glöm inte att i ditt meddelande inkludera namn och kontaktuppgifter till den som vi ska återsända signerat pub-avtal till.

Om du är kund och instruktionsbilagan måste kompletteras/ändras, exempelvis för att den inte korrekt beskriver den behandling vi ska utföra åt er, vänligen ta kontakt med den kontaktperson ni har hos oss för det/de aktuella avtalen som PUB-avtalet ska reglera.

Förteckning över underbiträden 
För dig som kund finns en lista för Securitas Digitala Tjänster (såsom t.ex. MySecuritas), tillämplig i den mån Securitas Digitala Tjänster ingår i våra tjänster till er, genom följande länk: Ytterligare information och särskilda tjänstevillkor till Securitas digitala tjänster. Om du som kund vill ha en förteckning över andra underbiträden som Securitas anlitar för de tjänster ni köper av oss, vänligen kontakta din angivna kontaktperson hos oss.

Personuppgiftsbiträdesavtal för Securitas Installatörer

Securitas installatörer som förmedlare av larmcentralens tjänster

Du som är Larminstallatör och samlar in personuppgifter för Securitas räkning hos en larmkund eller potentiell larmkund agerar med ditt företag som personuppgiftsbiträde till Securitas. För alla larminstallatörer som genom sitt företag har tecknat ett samarbetsavtal med Securitas efter 2019-01-29 gäller nedan personuppgiftsbiträdesavtal mellan parterna genom hänvisning i avtalet.