Skip to main content

Rättigheter som registrerad

Som anställd, kund eller leverantör så har du som registrerad hos oss vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du har följande rättigheter:

Rätten att korrigera dina personuppgifter
Om du som kund eller leverantör till hos oss är i behov av att korrigera dina personuppgifter vi har registrerat om dig så kontakta vår kundtjänst eller din kontaktperson. Då vi är lokalt förankrade och har många olika kontor har vi många olika kontaktvägar in. Enklaste sättet att se vem du ska kontakta är att titta på din faktura, där framgår aktuellt telefonnummer till aktuell kundtjänst. För vissa tjänster kan det föreligga ett behov av identifiering via din personliga kod.

Om du som anställd hos oss är i behov av att korrigera de personuppgifter vi har om dig så som namn och adress så behöver du ändra dina uppgifter hos folkbokföringen. Då sker en automatisk uppdatering i vårt personalsystem.  

Rätten att få uppgifter borttagna och bli bortglömd

Du har rätt att begära radering av dina uppgifter för de fall att uppgiften inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att radera delar av dina uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till att vi får behandla dina personuppgifter har du alltid rätt att ta tillbaka ditt samtycke till behandling.

Notera även att vi inte sparar uppgifter längre än nödvändigt och att det av det skälet kan förhålla sig så att dina uppgifter inte längre finns kvar.

Rätten att få tillgång till dina personuppgifter
Du har som registrerad hos oss rätt att kostnadsfritt begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig.

Rätten att invända mot behandling av uppgifter
Som registrerad har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig i Securitas berättigade intresse. Securitas kan ändå få fortsätta behandla dina uppgifter om Securitas kan visa på att det finns berättigande skäl som väger tyngre än dina intressen att inte behandla eller om Securitas behöver behålla uppgifterna för att utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till dataportabilitet
Om du har samtyckt till behandling av personuppgifter eller särskilda kategorier av uppgifter och tillhandahållit dessa på ett strukturerat sätt har du rätt till att begära att uppgifterna överförs till annan personuppgiftsansvarig och givet att det är tekniskt möjligt.

Har du synpunkter på hur Securitas hanterar dina personuppgifter?
Om du vill framföra klagomål på hur Securitas Sverige AB hanterar dina personuppgifter ska du i första hand skriva till vårt Dataskyddsombud. Beskriv dina synpunkter eller dina klagomål i ett mejl; uppge ditt namn och telefonnummer – eller din mejladress om du föredrar att vi kontaktar dig den vägen.

Du har också möjlighet att anmäla Securitas Sveriges personuppgiftshantering till Integritetsskyddsmyndigheten. På deras hemsida finns information om hur du kontaktar dem.

Hur gör du för att nyttja din rättighet?
Vill du nyttja din rättighet är du välkommen att kontakta vårt Dataskyddsombud.

Vid begäran kommer vi att behöva säkerställa din identitet.

Innan du kontaktar oss så kan det vara bra att reflektera över om det är oss du ska kontakta i ett första läge. Ofta utför Securitas bevakningen eller tjänsten för våra kunders ändamål. Då är det vår kund som är så kallat personuppgiftsansvarig. Det innebär att det är vår kund som måste hanterar dina rättigheter först. Vi är sen vår kund behjälplig att hantera din begäran.

Har du blivit filmad eller dokumenterad på plats av oss?
Vill du radera eller ta del av bildmaterial från en kameraanläggning eller underlag som vi kan ha dokumenterat i de tjänster vi utför?

Kamerabevakning
Securitas har många skyltar uppsatta i anslutning till kamerabevakning som utförs hos våra kunder. Vem som är ansvarig och vilka kontaktuppgifter som gäller ska framgå på skyltar i anslutning till bevakningen. Kontakta den som står som ansvarig för kamerabevakningen på skylten i första hand.  

Ronderande bevakningstjänst
När vi utför bevakningstjänster dokumenterar vi personuppgifter för våra kunders ändamål. Securitas agerar främst som personuppgiftsbiträde.

I våra kundrapporter dokumenterar vi oftast bara en händelse (ex. Fönster öppet) och en åtgärd (ex. Stängt fönster) när vi utför våra bevakningstjänster.

I vissa fall dokumenterar vi personuppgifter för kundens ändamål, till exempel då vi påträffar individer som befinner sig inom kundens bevakade område och som enligt information inte ska befinna sig inom området.

Det kan vara ändamålsenligt för kunden att vi identifierar personen på platsen. Till exempel om vi ronderar en arbetsplats nattetid och på arbetsplatsen påträffar en person. För kunden möjliggör identifieringen att avgöra om personen var behörig att vara på platsen eller inte vid det aktuella tillfället.

Är du osäker vad som gäller så är du självklart välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Securitas kommer att hantera din begäran inom 30 dagar.

Kontaktuppgifter till Dataskyddsombudet
E-post till: dpo@securitas.se
Telefonnummer: 010-470 10 00

Securitas Sverige AB
Dataskyddsombud
Box 12516
102 29 Stockholm