Skip to main content

Personuppgifter vid referenstagning

Här hittar du information om hur vi hanterar dina, och referensers personuppgifter, i en rekryteringsprocess.

Referenstagning

Vilka personuppgifter samlas in?
För dig som kandidat kommer Securitas att be dina referenspersoner att lämna arbetsrelaterade uppgifter om dig. För dig som är referent så har vår kandidat försett oss med dina kontaktuppgifter. Du som referent kommer i frågeunderlaget att förse oss med din roll och eventuell arbetsplats i relation till den du ger referens till.

För vilka ändamål använder vi dina personuppgifter
Referenstagningen med arbetsrelaterade frågeställningar är en del av rekryteringsprocessen för att Securitas ska kunna bedöma att kandidater uppfyller våra krav på lämplighet.

Kontaktuppgifterna används för kontakt för referenstagning och vilken arbetsrelation referenten har i förhållande till kandidaten.

Vilka får ta del av personuppgifterna?
Anställda hos Securitas som har särskild behörighet att hantera rekryteringsprocessen. Vid digital referenstagning delas personuppgifterna med vår systemleverantör som skickar ut det digitala referensmailet. Leverantören får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som Securitas har lämnat för behandlingen.

Personuppgifterna hanteras inom EU/ESS.

Hur länge sparar Securitas personuppgifterna?
Referensen kommer att sparas hos oss om kandidaten anställs hos oss. Den digitala referensen raderas automatiskt efter 30 månader i det digitala referenssystemet.

För vissa av våra tjänster har vi ett lagligt krav på oss att spara kandidatens referenser under den tid anställningen pågår för att kunna uppvisa för aktuell tillsynsmyndighet.

Laglig grund för hantering
Securitas rättsliga grund för hantering är att vi gjort en intresseavvägning där vi bedömer att Securitas behov av att ta referenser på kandidater för att kunna rekrytera lämpliga anställda väger tyngre än de registrerades integritet.

Organisatorisk- och teknisk säkerhet
Securitas vidtar lämpliga tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna.

Automatiserat beslutsfattande
Inget automatiserat beslutsfattande förekommer.

Dina rättigheter
Läs mera om dina rättigheter HÄR alternativt kontakta Securitas Dataskyddsombud på dpo@securitas.se om du har frågor.

Personuppgiftsansvar

Securitas Sverige AB
Box 12516
102 29 Stockholm
Org. nr: 556108-6082

Version 1, Publicerad 2021-08-20