Skip to main content

AOSP-Blåljus

Varje år är det ungefär 1 500 människor som tar sina liv i Sverige. Det är mer än fyra om dagen. Kunskap om psykisk ohälsa, samverkan och bemötande utav personer i kris inom blåljusorganisationerna är en avgörande faktor för att förhindra suicid.

Vem riktar sig kursen till?

Kursen AOSP utvecklades som en del i SPIS-projektet, självmordsprevention i Stockholms län – ett samverkansprojekt mellan Blåljusorganisationerna, SPES och Karolinska Institutet, NASP.

Utbildningen AOSP-Blåljus vänder sig främst till personer som är aktiva inom eller samarbetar med blåljusorganisationerna.

Om du är aktiv inom en annan yrkesgrupp, organisation eller förening hänvisar vi dig till AOSP-Allmänhet

Kursmål

Efter genomförd utbildning kommer delta­garen kunna:

 • Förklara hur självmord kan förebyggas och hur psykisk ohälsa kan uppstå.
 • Förklara vad ett aktivt bemötande innebär och hur det tillämpas vid en akut kris- eller självmordssituation.
 • Beskriva samverkan mellan blåljusorganisationer utifrån den akuta situationen och vilken lagstiftning som styr.

Kursinnehåll

 • Kunskapsinventering.
 • Självmord kan förebyggas (psykiska besvär/sjukdom).
 • Bemötande och förhållningssätt.
 • Lågaffektivt bemötande.
 • Samverkan och lagar.
 • Fallbeskrivningar.
 • Samtalsträning i mindre grupper.
 • Kursintyg.

Innehållet skräddarsys efter vilken blåljusorganisation som utbildas.

Kursfakta

Längd: AOSP-Blåljus är en heldagskurs och tar cirka åtta timmar att genomföra.

Plats: Kursen kan utföras på plats hos oss eller hos er, den kan inte hållas på distans.

Kontakta oss

Hittar du inte ett passande utbildningstillfälle?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du till att Securitas lagrar dina personuppgifter, läs mer här.