Skip to main content
 • Ger rätt verktyg
 • Räddar liv
 • Bra priser

AOSP-Allmänhet

Varje år är det ungefär 1 500 människor som tar sina liv i Sverige. Det är mer än fyra om dagen. Tillsammans kan vi göra skillnad för människor i vår omgivning genom att ha kunskap om psykisk ohälsa och suicidprevention.

Vem riktar sig kursen till?

Den här utbildning ger dig kunskap och verktyg om hur du ska bemöta en människa som mår psykiskt dåligt eller funderar på att begå självmord. Utbildningen AOSP-Allmänhet vänder sig till bland annat, skolor, kommuner, landsting, företag och föreningar. Du behöver inte ha några förkunskaper eller arbeta med den här typen av frågor för att kunna delta. Kunskap är viktig för att minska psykiskt lidande, sjukskrivningar och förhindra suicid. Utbildningen “Akut omhändertagande av person i kris eller som är självmordsnära” är framtagen utav Karolinska Institutet, NASP och Region Stockholm.

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge dig kunskap kring psykisk ohälsa och strategier för att förhindra självmord. Den ger dig även kunskap kring hur man tar kontakt och stödjer en självmordsnära person som befinner sig i en krissituation och behöver akut hjälp.

Kursmål

Efter genomförd utbildning ska deltagaren:

 • Förklara hur självmord kan förebyggas och hur psykisk ohälsa kan uppstå.
 • Förklara vad ett aktivt bemötande innebär och hur det tillämpas vid en kris- eller självmordssituation.
 • Beskriva ett 112-samtal samt beskriva alla medborgares rätt till nödvärn och nödrätt.

Kursinnehåll

 • Kunskapsinverntering.
 • Psykisk hälsa/ohälsa.
 • Psykiatriska diagnoser.
 • Riskfaktorer för självmordshandlingar.
 • Sårbarheter.
 • Myter och fördomar.
 • Vilken hjälp som kan erbjudas.
 • Bemötande och förhållningssätt.
 • Lågaffektivt Bemötande.
 • Fallbeskrivningar.
 • Samtalsträning i mindre grupper.
 • Etik och moral.
 • Kursintyg.

Tillval för målgrupper, scenarioövningar:

 • Skolor.
 • Kommuner.
 • Landsting.
 • Föreningar.
 • Företag.

Innehållet skräddarsys efter målgruppens behov.

Kursfakta

Längd: AOSP-Allmänhet är en heldagskurs och tar cirka åtta timmar att genomföra.

Plats: Kursen kan utföras på plats hos oss eller hos er, den kan inte hållas på distans.

Bokningsvillkor

Debitering sker efter avslutad utbildning.

Avbokning ska alltid ske skriftligt. Vid avbokning 4-3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 50% av kursavgiften. Vid avbokning 2-0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 100% av kursavgiften.

Hittar du inte ett passande utbildningstillfälle?

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Securitas behandlar dina personuppgifter. Läs mer här.