Skip to main content

Utbildning för indirekt hamnpersonal och leverantörer

Ett hamnområde är ständigt i rörelse av människor fordon och fartyg vilket också lätt kan dra till sig aktörer som olovligen vill få tillträde. Har din personal koll på vad som gäller? Här kan du läsa mer om vår utbildning som riktar sig till dig eller dina medarbetare som har direkt eller indirekt kontakt med en hamnanläggning.

Securitas utbildar personer som, direkt eller indirekt har kontakt med en hamnanläggning och säkerhetskraven i en hamnanläggning gällande säkerhetsföreskrifter enligt ISPS 18.3. Det kan vara leverantörer, entreprenörer, kontorspersonal, ledningspersonal eller andra funktioner som måste ha kännedom om vad sjöfartskydd innebär och vilka regler som gäller.

Utbildningen utförs på plats i hamnen så det blir enklast för er och utbildningen kan med fördel koordineras med utbildning för personal med särskilt säkerhetsansvar i hamnanläggningar. Utbildningen är på cirka 2.5 timmar och omfattar samtliga delar som dessa funktioner behöver för att kunna utföra sitt jobb enligt ISPS-koden. ISPS (International Ship and Port Facility Security code), beskriver och reglerar grundkraven för säkerhetsarbetet i en hamnanläggning eller ombord på ett fartyg.

Har du några frågor om utbildningen eller vill veta när nästa kurstillfälle är? Kontakta oss via formuläret här nedan så hjälper vi dig vidare.

Utbildning för hamnanläggningspersonal

Kontakta oss idag genom att fylla i formuläret så återkommer vi så snart vi kan.

Jag vill veta mer om hamn & sjöfart

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du till att Securitas lagrar dina personuppgifter. Läs mer här