Skip to main content

Utbildning för indirekt hamnpersonal och leverantörer

Ett hamnområde är i ständig rörelse av människor, fordon och fartyg - vilket lätt kan dra till sig aktörer som olovligen vill få tillträde. Har din personal koll på vad som gäller?

Sjöfartsskyddet och grundkraven för säkerhetsarbetet i en hamnanläggning och ombord på ett fartyg styrs av ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security code). För att samtliga parter ska kunna agera enligt säkerhetsplanen krävs utbildning och övning.

Vem riktar sig kursen till?

Vi utbildar personer som direkt eller indirekt har kontakt med en hamnanläggning i säkerhetsföreskrifter enligt ISPS 18.3. Det kan vara leverantörer, entreprenörer, kontorspersonal, ledningspersonal eller andra funktioner som måste ha kännedom om vad sjöfartsskydd innebär och vilka regler som gäller.

Kursfakta

Utbildningen utförs på plats i hamnen och kan med fördel koordineras med utbildning för personal med särskilt säkerhetsansvar i hamnanläggningar. Utbildningen tar ungefär 2,5 timmar och innehåller alla delar som dessa funktioner behöver för att kunna utföra sitt jobb enligt ISPS-koden.

Kontakta oss