Skip to main content

Utbildning för hamnpersonal med säkerhetsansvar

Sjöfartsskyddet och grundkraven för säkerhetsarbetet i en hamnanläggning och ombord på ett fartyg styrs av ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security code). För att samtliga parter ska kunna agera enligt säkerhetsplanen krävs utbildning och övning.

Vem riktar sig kursen till?

Vi utbildar personal med särskilt säkerhetsansvar i hamnanläggningar enligt ISPS 18.2. Det kan röra sig om personal som jobbar med lastning/lossning och andra uppgifter i ett område som omfattas av ISPS. Enligt ISPS-koden ska dessa personer ha utbildning kring sina rättigheter och skyldigheter samt kunskap om säkerhetsarbete i en hamnanläggning. De deltar ofta aktivt i hamnens säkerhetsarbete och kan bland annat avvisa behöriga personer. 

Kursfakta

Utbildningen för hamnpersonal med säkerhetsansvar sker på plats i din hamn och pågår under ungefär 6 timmar. 

Kontakta oss