Skip to main content

Hamnsäkerhetschef (PFSO)

Har du nyligen tillträtt som sjöfartsskyddsansvarig eller behöver du uppdatera dina kunskaper? Boka in dig på vår grundutbildning för sjöfartsskyddsansvariga i hamnanläggningar.

Vem riktar sig kursen till?

Vår uppskattade och renodlade kurs hamnsäkerhetschef (PFSO - Port Facility Security Officer) vänder sig direkt till dig som är sjöfartsskyddsansvarig i en hamnanläggning (PFSO) samt till hamnanläggningspersonal med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter. Utbildningen görs enligt ISPS B/18.1 och B/18.2 enligt IMO:s modellkurs 3.21.

Kursmål

Målet med utbildningen är att deltagarna ska kunna ansvara för säkerheten inom hamnanläggningen enligt ISPS-kodens krav och upprätta en säkerhetsplan.

ISPS-koden, International Ship and Port Facility Security code, beskriver grundkraven för säkerhetsarbetet i en hamnanläggning eller ombord på ett fartyg. Syftet med säkerhetsarbetet är därmed att skydda den internationella sjöfarten mot olagliga handlingar.

  • Läs mer om våra PFSO- och PSO-utbildningar

    Här hittar du mer information om våra aktuella utbildningar för hamn- och sjöfartsskyddsansvariga.

Kontakta oss