Skip to main content

Skarpa övningar i hamnmiljö

Regelbundna övningar och vidareutbildningar krävs för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå i en hamnanläggning. Vi hjälper dig att planera och genomföra övningar utifrån förutsättningarna i din hamn med såväl teoretiska som praktiska inslag, så att du uppfyller myndigheternas krav och säkerställer att era rutiner fungerar om något skulle inträffa.

Regelverket för sjöfartskydd och för hamnskydd kräver att du regelbundet övar och tränar säkerhetsarbetet i hamnen med utgångspunkt från skyddsplanen. Mindre övningar ska genomföras en gång i kvartalet och minst en större övning ska genomföras årligen.

Securitas har stor erfarenhet av att genomföra olika slags övningar anpassade till enskilda hamnars förutsättningar. Övningarna syftar till att teoretiskt och praktiskt träna personal i säkerhetsarbetet med sjöfartskydd och hamnskydd. Vi erbjuder både korta enkla kvartalsövningar och årliga större övningar. Vi hjälper dig inför och vid genomförandet av övningarna, både enskilt och i en paketlösning där vi planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar övningarna över flera år.

Paketlösning för säkerhetsövningar

Kvartalsvisa övningar delas upp i totalt två praktiska och två teoretiska övningar på ett år. De större övningarna kan delas in i tre kategorier med stigande svårighetsgrad och engagemang där man uppgraderar allteftersom. De större övningskategorierna omfattar:

  • Skrivbordsövning

Skrivbordsövningen riktar sig till ledare eller särskilda grupper för att säkerställa säkerhetsplanen. Övningen innebär att ett teoretiskt scenario kopplat till hamnanläggningen diskuteras utifrån alternativa lösningar. Diskussionen leds av en spelledare och kan ta upp till fyra timmar.

  • Input response-övning

Input response-övningen är baserad på ett teoretiskt scenario och följer ett utarbetat manus. Deltagarna sitter i sina tilltänkta positioner och fattar beslut baserat på hur den teoretiska situationen utvecklar sig. Övningen kan ta mellan två timmar och ett dygn att utföra.

  • Fullskaleövning

En fullskaleövning är en praktisk och realistisk övning som inkluderar deltagande från myndigheter, media och olika samhällsresurser. Övningen sker utifrån ett utarbetat manus med en spelledare och kan ta från fyra timmar och upp till ett dygn att utföra.

Exempel på upplägg för mindre och större övningar under en treårsperiod:

År 1: fyra mindre övningar samt en skrivbordsövning
År 2: fyra mindre övningar samt en input response övning
År 3: fyra mindre övningar samt en fullskaleövning

Fördelar med övningar via Securitas

  • Vi säkerställer att du uppfyller samtliga myndighetskrav på övningar.
  • Vi säkerställer att alla rutiner och roller övas.
  • Vi planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar alla övningstillfällen åt dig.
  • Övningarna utförs under kontrollerade former som engagerar deltagarna.
  • Du får övningar i varierande svårighetsgrader som ger en allsidig belysning av säkerheten.

Har du några frågor om utbildningen eller vill veta hur du bokar en övning? Kontakta oss via formuläret här nedan så hjälper vi dig vidare.

Skarpa övningar i hamnmiljö

Kontakta oss idag om du har frågor eller vill boka den här utbildningen.

Jag vill veta mer om hamn & sjöfart

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du till att Securitas lagrar dina personuppgifter. Läs mer här

Övning Stena Line

Här kan du se ett klipp från när vi anordnade en fullskaleövning för Stena Line tillsammans med relevanta myndigheter för att träna hantering av ett fartyg i nöd. Allt från livräddning till mediakontakt övades.