Skip to main content

Ordningsvakt

Är du i behov av ordningshållning i en publik miljö? Då kan våra ordningsvakter vara till hjälp. Här kan du läsa mer om vad våra ordningsvakter kan göra för dig.

Intresserad? Mejla oss!

Är du i behov av ordningshållning?

Våra ordningsvakter arbetar i publika miljöer där det ställs särskilda krav på ordningshållning. Hit räknas till exempel centrumanläggningar, kollektivtrafiken, sjukhus, mässor och evenemang. De kan även hjälpa till med säkerhetskontroller i domstolar eller vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting.

Känn dig trygg med vår långa erfarenhet

Att arbeta som ordningsvakt ställer stora krav på den enskilde individens personlighet och förmåga att på ett bra sätt påverka konfliktfyllda och stressiga situationer. Securitas har lång erfarenhet av ordningsvaktsverksamhet, vilket har gett oss en bred kunskap i hur tjänsten bäst ska utformas och vilka krav som måste uppfyllas. Våra erfarenheter och resurser ger ordningsvakten en pålitlig arbetsgivare i ryggen, vilket har stor betydelse för den egna arbetsmiljön och även kvaliteten på det utförda arbetet.

Normalt är Securitas ordningsvakter också utbildade väktare med minst ett års tjänstgöring. Det ger våra ordningsvakter en bättre utbildningsgrund och företaget får ett underlag att utgå ifrån när det beslutas om vilka som lämpar sig för ett ordningsvaktsuppdrag.

Vi har sedan många år en bra relation till de polismyndigheter som förordnar ordningsvakter och avgör när och var ordningsvakter får tjänstgöra. Våra upparbetade kontaktvägar gör oss till en bra samtalspartner och rådgivare.

Securitas ordningsvakter:

  • Tjänstgör i särskild uniform, utformad enligt polismyndighetens föreskrifter.
  • Upprättar allmän ordning genom förebyggande konflikthantering och där så behövs avvisa, avlägsna eller omhänderta störande personer enligt 13 § polislag (1984:387).

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du till att Securitas lagrar dina personuppgifter, läs mer här.