Skip to main content
  • Trygghet
  • Säkerhet
  • Framkomlighet

Parkeringsövervakning

Med parkeringsövervakning främjar du trafiksäkerheten på vägarna, ökar framkomligheten i trafiken och förbättrar trivseln i boendemiljöer. Securitas erbjuder uniformerade och specialutbildade parkeringsvakter på både tomtmark och kommunal mark.

Illustration av produkter och tjänster från Securitas

Förebygg olyckor och säkerställ att avgifterna betalas

Med parkeringsvakter från Securitas kan du vara trygg i att parkeringsreglerna efterlevs. Våra parkeringsvakter ser till att fordon har parkerat rätt och att alla avgifter är erlagda, samt att erforderliga tillstånd finns.

Parkeringsövervakning sker med förnuft och förståelse för speciella parkeringsbehov. Vid brister utfärdar parkeringsvakten en kontrollavgift/parkeringsanmärkning. Vidare informerar parkeringsvakten allmänheten om parkeringsregler och var det finns parkeringsmöjligheter. Genom att anmäla skador på vägar och gångbanor kan parkeringsvakten medverka till att förebygga olyckor.

I arbetsuppgifterna ingår också att kontrollera att övervakningsområdets parkeringsskyltar är korrekta. Vid felaktigheter är det parkeringsvaktens uppgift att rapportera detta till ansvarig. Securitas parkeringsvakter kontrollerar att trafikregleringen följer lagar och förordningar samt ger förslag på förbättring av parkeringsytor.

När du tecknar parkeringsövervakning via Securitas ser vi till att:

  • Fordon parkerat rätt.

  • Avgifter är betalda.

  • Parkeringsskyltningen i området är korrekt.

  • Informera om parkeringsregler samt om var parkeringsmöjligheter finns samt ge vägvisning och information allmänheten.

  • Förebygga olyckor genom att felanmäla skador på vägar och gångbanor.

Säkerhet ska vara enkelt

Oavsett vilken typ av verksamhet du vill skydda så gör Securitas det det enkelt för dig. Med vår långa erfarenhet och expertis skräddarsyr vi en säkerhetslösning helt utifrån dina behov. Du får rätt skydd, koll på kostnader och konsekvenser vid oväntade händelser.

Första kontakten
Är du intresserad av våra säkerhetslösningar? Lämna en intresseanmälan via något av våra formulär.
Mötet
Vi kontaktar dig via de uppgifter du lämnat in. Ett första möte bokas in där vi ser över ditt säkerhetsbehov.
Offert
Vi skickar ut en offert utifrån de produkter och tjänster vi kommit överens om. När du är nöjd signar du och eventuella installationer utförs.
Klart
Nu är allt klart och du kan känna dig trygg i att Sveriges största och äldsta säkerhetsföretag tar hand om din, dina kollegors och verksamhetens säkerhet.

Nyfiken på våra säkerhetslösningar?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hjälper vi dig att hitta den bästa säkerhetslösningen för dig och ditt företag. Vill du hellre ringa oss? Då når du vår telefonlinje för företag på 010-470 55 50.

Tack!

En av våra servicerådgivare kommer att kontakta dig inom kort!

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Securitas behandlar dina personuppgifter. Läs mer här.