Skip to main content

Carl åker på alla möjliga larm

Carl, 30 år, arbetar som utryckningsväktare i Göteborg men rycker ibland in som gruppledare. Han har arbetat på Securitas i snart fem år och trivs bra då han aldrig vet vad han kommer ställas inför när han går till jobbet.

Berätta mer, vad får du göra på jobbet om dagarna?  
Jag åker på alla möjliga larm som inkommer till oss. Det kan vara allt ifrån överfallslarm i butiker, inbrottslarm eller driftlarm.

Vad är de svåraste med ditt jobb?
Den största utmaningen är att veta vad jag ska göra i en viss situation eller hur jag förväntas lösa uppgiften bäst. Vilket också är det som är det roliga i mitt jobb, att ingen dag är den andra lik! Varje plats vi besöker kan vara unik eller en första gång då vi har väldigt många olika objekt. Det kan därför vara en utmaning och handla om såväl personella frågor som tekniska problem.

Vilka styrkor krävs för att arbeta som utryckningsväktare?
Som person bör du vara självgående i och med att merparten av jobbet utförs ensam. Samtidigt måste du vara en bra teamspelare då vi hjälper varandra, speciellt om du arbetar som utryckningsväktare. Ibland behöver jag stöttning på vissa objekt och vid överfallslarm rycker man aldrig ut ensam.

Hur blir du bemött när du är i tjänst?
Väldigt olika beroende på vilken situation jag befinner mig i. Åker jag på ett larm så kan det röra sig om personer som antingen betett sig illa, gjort inbrott eller liknande, då kan de vara ganska fientligt inställda till min närvaro. Åker jag istället på ett överfallslarm i en butik är personalen såklart ofta mycket nöjda över min närvaro då jag hjälper till att hantera problemet så ordningen återgår till det normala. 

Är det våldsamt att jobba som utryckningsväktare?
Stundtals upplever jag att yrket är våldsamt, när jag till exempel åker på larm hos våldsamma personer eller kunder, men man kommer långt med kommunikation. Det främsta arbetsverktyget jag har är det som sitter nedanför näsan, inte nävarna.

Finns det fördomar mot ditt yrke?
En fråga jag ofta får är ”och när ska du bli polis då?”. Men jag inte vill bli polis. Jag är nöjd med att jobba dagtid som jag gör nu och dessutom känner jag att jag kan göra skillnad när jag hjälper människor.

Hur gör du skillnad för andra människor i ditt arbete?
Varje gång kunder hör av sig till oss via överfallslarm eller liknande, behöver de vår omedelbara hjälp. Larmen är ofta kopplade till polisen, men många gånger är det vi som är först på plats. Det känns väldigt bra att hjälpa människor som behöver hjälp och blir glada över vår närvaro. Vi är deras trygghet på jobbet.

Hur är Securitas som arbetsgivare, kan man utvecklas internt?
Securitas som arbetsplats är väldigt omväxlande och roligt för min del. Jag började som väktare, gick vidare till ordningsvakt och butikskontrollant, och jag har även fått förtroendet att axla rollen som ställföreträdande kvalificerad gruppledare. Om några veckor är jag även klar skyddsvakt vilket krävs på vissa objekt. Securitas satsar mycket på internrekrytering och ser styrkan i varje medarbetare. Finns det en vilja hos individen och denne visar framfötterna, kan man ta sig vidare uppåt i företaget.

Slutligen, kan du berätta om ett tillfälle i tjänst som du fortfarande bär med dig? 
Jag minns en gång där vi fick inleda HLR på plats till att ambulansen kom. I efterhand fick vi veta att tack vare vår insats hade kvinnan faktiskt klarat sig. Vi hade fått igång henne med sista stöten. Tyvärr får vi ibland beskedet att det inte gått lika bra, vilket är tragiskt men också en del av livet och jobbet. Vi gör alltid så gott vi kan!