Skip to main content

Privacy policy – Digitala parkeringstillstånd

Digitala parkeringstillstånd via Securitas Parkering

Vilka personuppgifter samlas in och för vilka ändamål?

För att kunna erhålla dig ett digitalt parkeringstillstånd behöver du skapa ett användarkonto. Användarkontot behövs för att Securitas ska kunna tillhandahålla- och administrera tjänsten till dig som användare.

För att skapa ett digitalt parkeringstillstånd behandlas namn, kontaktuppgifter, personnummer och registreringsnummer. I kontot ges även möjlighet att frivilligt ange personuppgifter så som adressuppgifter och telefonnummer. Personnumret används för att kunna identifiera dig.

I användarkontot registreras även användargenererade uppgifter. Det kan vara information såsom webbläsarinformation, IP-adress, information om när du loggar in/ut och registrerar ett nytt parkeringstillstånd för ett fordon.

Betalningsuppgifter: Om du enligt ditt gällande avtal ska betala för ditt parkeringstillstånd så hanteras ändamålsenliga personuppgifter för det betalningsalternativ du väljer i användarkontot, till exempel kortinformation.
Uppgifterna behövs för att vi ska kunna hantera betalning för parkeringstillståndet.

Vilka får ta del av personuppgifterna?

Anställda hos Securitas som har särskild behörighet. Securitas kommer att vid parkeringsövervakning ta del av att det finns ett giltigt parkeringstillstånd för aktuellt fordon för avsedd mark.

Betalningsinformation: Om du betalar för parkeringstillståndet så kan personuppgifter komma att delas med betalningsleverantören för den betalningslösning som du väljer. Personuppgifterna kan även komma att delas med leverantörer som tillhandahåller systemet och då endast i syfte att förbättra tjänsten eller ge support. Leverantörer får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som Securitas har lämnat för behandlingen.

Hur länge sparar Securitas personuppgifterna?

Dina personuppgifter i kontot lagras tills att vi får meddelande om att kontot ska avslutas.

Om ditt digitala parkeringstillstånd är kopplat till en anställning hos ett företag, som anlitat Securitas för att tillhandahålla och administrera tjänsten, sparar vi dina personuppgifter så länge avtalsrelation består eller fram till att vi får meddelande om att din anställning är avslutad.

Securitas har i vissa fall en skyldighet enligt lag att bevara dina personuppgifter då de förekommer så som verifikat till bokföring vid betalning eller del av ett avtal. I de fall dina personuppgifter förekommer i bokföringsunderlag lagras uppgifterna i enlighet med bokföringsreglerna. 

Laglig grund för hantering

Securitas lagliga grund för hantering är att vi ingår ett avtal med dig där du ger oss rätten att skapa ett användarkonto för att du ska kunna hantera ditt digitala parkeringstillstånd.

Vi har ingått ett avtal med vår kund (den part som ansvarar för parkeringen) gällande hantering och administration av deras digitala parkeringstillstånd.

Organisatorisk- och teknisk säkerhet

Securitas vidtar lämpliga tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna. Personuppgifterna hanteras inom EU/ESS.

Dina rättigheter

Läs mera om dina rättigheter på Securitas hemsida Rättigheter som registrerad (securitas.se) alternativt kontakta Securitas Dataskyddsombud på dpo@securitas.se om du har frågor.

Personuppgiftsansvarig
Securitas Sverige AB
Box 12516
102 29 Stockholm
Org. nr: 556108-6082

Version 2, Publicerad: 2022-10-20, Förtydligande kring laglig grund samt lagringstid.