Skip to main content

Securitas återupptar utbildningar inom brand och säkerhet med förstärkta smittskyddsåtgärder

Sedan mitten av mars har Securitas pausat all utbildningsverksamhet med anledning av Covid-19. Behovet av utbildningar och fortbildningar inom framförallt brandsegmentet har dock varit fortsatt stort. Därför återupptar Securitas nu delar av sitt kursutbud.

Sedan mitten av mars har Securitas pausat all utbildningsverksamhet med anledning av Covid-19. Behovet av utbildningar och fortbildningar inom framförallt brandsegmentet har dock varit fortsatt stort. Därför återupptar Securitas nu delar av sitt kursutbud.

Många kunder är beroende av utbildningar för att kunna certifiera sin personal och fortsätta att bedriva sin verksamhet. För att möta efterfrågan från våra kunder har Securitas därför tagit fram riktlinjer för minimera risken för smittspridning så att vi kan bedriva en säker utbildningsverksamhet igen.

Utbildning både på plats och på distans
Securitas breda utbildningsverksamhet inom brand och säkerhet omfattar utbildningar inom bland annat HLR, brandfarlig vara och brandlarm. Dessa utbildningar har moment som kräver att de utförs på plats i till exempel en lektionssal eller en övningsmiljö. Därför minskas antalet deltagare så att avståndet mellan personerna kan utökas, mycket noggranna hygienrutiner införs och vissa moment kommer att utföras utomhus för att ytterligare minska riskerna.

Andra utbildningar, som till exempel den certifierade utbildningen Brandfarliga arbeten (som motsvarar heta arbeten) kan genomföras på distans. Behovet av den utbildningen har visat sig vara fortsatt stort och Ulf Laurin, chef Brand & Räddning på Securitas, är positiv till att Securitas nu åter kan erbjuda kunderna stöd på utbildningsområdet:

-Jag anser att det är viktigt att vi tillsammans med våra kunder kan fortsätta att utbilda så att  säkerheten inte försämras, trots de olyckliga omständigheter som råder. Vi skapar med de här åtgärderna en möjlighet att bedriva säkra utbildningar där våra deltagare och instruktörer kan känna sig trygga.

För vissa utbildningar gäller dock fortfarande uppehållet. Kurserna i D-HLR samt Första hjälpen är fortsatt inställda då dessa innehåller alltför många moment med nära kontakt mellan deltagarna.

Läs mer om Securitas utbildningar här