Skip to main content

Säkerhetskunskapsinventering

Säkerhetskunskapsinventering (SäKI) är ett hjälpmedel för att säkerställa kunskapsnivån hos dina medarbetare. Du får en tydlig bild av vilken utbildning som din verksamhet har mest behov av: Hot och våld, Stöld och svinn, Brand eller en övergripande utbildning inom alla områden?

Med en säkerhetskunskapsinventering utformad för dem som arbetar i verksamheten får kursledaren en inblick i hur stor kunskap personalen har kring säkerheten på arbetsplatsen, redan innan utbildningen genomförs. Vi utgår sedan från resultaten och skräddarsyr utbildningen för din verksamhets behov.

Personalens kännedom kring exempelvis hur överfallslarmet hanteras eller vilka rutiner det finns vid en upptäckt stöld kan ge både utbildningsledaren och säkerhetsansvarig betydelsefull information.

Vi erbjuder även dig en rapport beträffande säkerhetskunskapen på arbetsplatsen. På detta sätt kan vi lägga vikt vid rätt områden i utbildningen och en större kunskapsnivå kan uppnås.

Efter genomförd butikssäkerhetsutbildning bistår vi med uppföljning av säkerhetskunskapsinventeringen som kan jämföras med svaren som lämnades innan utbildningen ägde rum.

Vem riktar sig säkerhetskunskapsinventeringen (SäKI) till?

Alla som vill ta reda på personalens kunskaper inom viktiga områden och för att få ett bra beslutsunderlag för vidare säkerhetsarbete för personalen.

Kursmål

Efter genomförd säkerhetskunskapsinventering (SäKI) får du kunskap om din personals kunskaper inom flera viktiga områden. Du får även ett underlag som hjälper dig besluta vilka utbildningar som behöver genomföras.

Kursfakta

Plats: SäKI är en digital enkät som kan skickas via mejl, sms eller som en QR-kod.

Pris: Enligt överenskommelse.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Securitas behandlar dina personuppgifter. Läs mer här.