Skip to main content

Säkerhetskontroll av frakt och post

Säkerhetskontroll av frakt och post är en arbetsspecifik utbildning för säkerhetspersonal som utför säkerhetskontroller i flygplatsens frakt- och postterminal.

Nivå

Arbetsspecifik utbildning.

Omfattning

Säkerhetskontroll av frakt och post omfattar nio lektionstimmar.

Förkunskapskrav och andra villkor

  • Säkerhetsprövning med godkänt resultat ska vara genomförd innan utbildningens start.

Våra certifierade instruktörer genomför en ID-kontroll på deltagarna innan start.

Mål

Utbildningen syftar till att ge deltagaren de kunskaper och förmågor som är förutsättningarna inför praktik på arbetsplatsen och arbete som säkerhetspersonal, och uppfyller de krav som ställs i Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd.

Kontakta oss

Nyfiken på våra utbildningar?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du till att Securitas lagrar dina personuppgifter, läs mer här.